Radio razglednica, 06.03.2021.

U ovoj emisiji „Radio razglednica“ govorimo o pećini Vjetrenica, najvećoj i najpoznatijoj u Bosni i Hercegovini. 

Prema zapisima iz 1977. godine, stara je blizu pet miliona godina. Ćuti Vjetrenica i krije svoje tajne. Odmaknuta 300 m istočno od Zavale, na zapadnom rubu Popovog polja, u opštini Ravno i 12 km od mjesta Slano, na obali Jadranskog mora. 

U fauni Vjetrenice veliki je broj uskih endema. Takozvanih STANOENDEMA. Najzanimljivija i najveća među tim vrstama je predator - čovječija ribica, koja živi u krškim podzemnim vodama. 

Među zanimljivostima Vjetrenice, svakako spada i Vilino guvno. Ova mitološka istorija Vjetrenice, opisana u starim tekstovima, odigravala se upravo na tom mjestu. Zato se za Vilino guvno navodi kako je to centar socijalnog života. Vjeruje se kako su se na Vilinom guvnu skupljale vile da bi pjevale i liječile. Zato se za djecu na tom mjestu organizuju manifestacije u kojim se oni oblače u duge haljine sa vjenčićima na glavi, kao vile, a glavna je vila Vjetrenica. 
A, jeste li zaboravili ili niste ni čuli za pećinu Orlovaču, jednu od najljepših pećina na prostoru BiH.

Udaljena je samo 15 kilometara od Sarajeva i locirana blizu magistralnog puta za Sokolac, kod mjesta Sumbolovac...

Saznajte pojedinosti i o ovoj bh. ljepotici.

Radio razglednica
Radio razglednica Federalni radio
0 18.04.2021 21:49
Radio razglednica
0 08.04.2021 21:43
radio Federalni radio Radio razglednica Radio Federacije BiH drvo
0 29.03.2021 11:43
radio Federalni radio Radio razglednica Radio Federacije BiH BiH
0 29.03.2021 11:39
Radio razglednica Stari grad Kozograd Kaštela Fojnica Federalni radio
0 14.03.2021 10:39
radio Federalni radio Radio razglednica Radio Federacije BiH
0 23.02.2021 15:02