PSBiH: Održana sjednica Komisije za borbu protiv korupcije

PSBiH: Održana sjednica Komisije za borbu protiv korupcije

Na sjednici Komisije za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o sprovođenju javnog saslušanja predstavnika Instituta za metrologiju Bosne i Hercegovine i Savjeta za metrologiju Bosne i Hercegovine, a u vezi sa donošenjem novih podzakonskih akata.

Sastavni dio tog izvještaja je i nekoliko zaključaka. U prvom se navodi da Predstavnički dom PSBiH smatra da je metrologija ozbiljna oblast u kojoj postoji prevelika samostalnost u odlučivanju rukovodioca Instituta za metrologiju BiH, te da nisu dovoljno uključene zakonom definisane institucije, posebno Savjet za metrologiju BiH i da je potrebna veća institucionalna kontrola, transparentnost, kao i učešće stručne javnosti.

Drugim zaključkom Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da, u roku od 90 dana, u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o metrologiji Bosne i Hercegovine, u smislu da se preciznije definiše uloga Savjeta za metrologiju BiH, razmotri zakonska mogućnost usklađivanja sa najboljim praksama u okruženju i standardima Evropske unije kada je riječ o mjerenju gledanosti i da se da značaj parlamentarnom nadzoru.

U trećem zaključku se navodi da Predstavnički dom PSBiH prosljeđuje Izvještaj o provođenju javnog saslušanja predstavnika Instituta za metrologiju Bosne i Hercegovine i Savjeta za metrologiju Bosne i Hercegovine, a u vezi s donošenjem novih podzakonskih akata, kao i neautorizovani transkript, relevantnim pravosudnim institucijama.

Komisija je usvojila i u dalju parlamentarnu proceduru uputila Izvještaj o sprovođenju javnog saslušanja predstavnika Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, a u vezi sa procesom homologacije vozila sa svim relevantnim finansijskim pokazateljima.

Sastavni dio tog izvještaja su i zaključci koji glase da Predstavnički dom PSBiH smatra da je neprihvatljivo da Ministarstvo komunikacija i transporta BiH nema funkcionalan upravni nadzor nad administrativnim stručnim organizacijama, kao ni tačne i precizne podatke o prihodima stručnih organizacija za obavljanje administrativnih poslova i tehničkih pregleda koji se naplaćuju u skladu s Cjenovnikom usluga za provođenje homologacije.

Zaključak je i da Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da, u roku od 90 dana,  u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, u smislu da se u članu 205. Zakona bolje razrade uslovi i kriterijumi koje bi trebale ispunjavati stručne organizacije za obavljanje povjerenih javnih poslova u oblasti homologacije.

Također, Predstavnički dom PSBiH, a vezano za zaključke Predstavničkog doma PSBiH sa sjednice održane 28. februara ove godine usvojene povodom rasprave o Izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH o provedenoj reviziji učinka o temi: "Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija BiH - studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH", dostavlja Tužilaštvu BiH Izvještaj Komisije za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma PBiH o provođenju javnog saslušanja predstavnika Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, a u vezi s procesom homologacije vozila sa svim relevantnim finansijskim pokazatelјima, kao i neautorizovani transkript sa javnog saslušanja.

Komisija je usvojila i zaključak da, u roku od godinu dana, ponovo održi javno saslušanje predstavnika Ministarstva komunikacija i transporta BiH kako bi se dobile informacije o implementaciji Akcionog plana Ministarstva za implementaciju preporuka iz Izvještaja revizije učinka: „Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine - studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine“.

Članovi Komisije razmatrali su prijedloge izmjena Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH u vezi sa provođenjem javnih saslušanja, o čemu su izjašnjavanje odgodili za narednu sjednicu, saopćeno je iz Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

federalna.ba/Fena

PSBiH