videoprilog Hane Porić (Dnevnik 2)

Prva sjednica u ovoj godini, usvojene izmjene jednog zakona - reformskog

Usvajanjem izmjena Zakona o VSTV-u, Zastupnički dom BiH produžio je rok za primjenu zakona na kraj marta. Ocijenjeno kao tehničke izmjene, ali dovoljne za pozitivnu ocjenu Evropske unije. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, iako je izazvao burnu raspravu, na kraju nije usvojen, baš kao ni zakon o BHANSA-i.

Rokovi probijeni, izmjene hitne. VSTV za tri mjeseca nije uspio formirati Odjel integriteta koji bi provjeravao imovinske kartone nosilaca pravosudnih funkcija. Zbog toga novi rok. Još 90 dana omogućili parlamentarci. Zbog sumnje da ni do kraja marta neće biti ispoštovana procedura, opozicija je sugerirala da se VSTV-u da vremena čak do juna.

„Ovdje se radi samo o tehničkim greškama koje su uočene u ranijem zakonu koji smo usvojili i dat je novi rok da naprave pravilnike koji su neophodni za realizaciju zakona“, kazao je predsjedavajući Zastupničkog doma BiH Marinko Čavara (HDZ BiH).

„Moraju zaposliti 17 ljudi koji će se isključivo baviti imovinom nositelja pravosudnih funkcija i treba im dodatni rok. Ima još rok od 45 dana jer oni moraju donijeti podzakonske akte računajući do 23.3. Ja mislim da je to moguće“, kazao je ministar pravde BiH Davor Bunoza.

„Bojim se da ćemo opet doći u situaciju da za mjesec i po raspravljamo ponovo o izmjeni i produžavanju roka“, kazao je Šerif Špago, predsjednik Kluba SDA u Zastupničkom domu BiH.

„To znači da je ovo sve neka vrsta bućkuriša u kojem Vijeće ministara BiH dostavlja apsolutno nebitne zakone“, kazao je Branislav Borenović, PDP-ov zastupnik.

Drugi zakon, ponovo s liste važnih za evropski put BiH. Osnova za reformu javne uprave, Zakon o državnoj službi u institucijama BiH. Rasprava žustra, jer su i kritike brojne. Uglavnom iz redova opozicije, ali i dijela vlasti. Sporna odredba je imenovanje savjetnika bez visoke stručne spremne, bez bh. državljanstva i mogućnost imenovanja penzionera. Uz opoziciju, protiv su bili i zastupnici SNSD-a.

„Imate uigrane ljude koji znaju šta hoće, a šta neće, koji mnoge opstrukcije rade po nekim pitanjima iz ovih ili onih razloga. Smatram da samo mandati mogu dovesti do efikasnog rada“, kazala je Sanja Vulić, predsjednica Kluba SNSD-a u Zastupničkom domu BiH.

„Je li namjera da zapošljavate savjetnike koji su na granici retardacije pa nemaju politički stav ili je namjera nešto puno ozbiljnije - da kod sljedeće izmjene zakona o državnoj službi kažete da savjetnik koji nije ispoljavao političke stavove može da se preimenuje u državnog ili rukovodećeg državnog službenika“, upitao je Milan Dunović, predsjednik Kluba DF-a u Zastupničkom domu BiH.

Zakonom se, između ostalog, stvara osnova za izradu registra zaposlenih u institucijama. Kritike su neosnovane jer visoku stručnu spremu ni aktuelni zakon ne predviđa, a u opoziciji je populizam na djelu, tvrdi resorni ministar Bunoza: „Od 2005., skoro 20 godina postoji ta odredba, niko nama nije rekao iz drugih institucija da je to problem“.

Hitan je bio i Zakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH. Agencija do sada uglavnom je nepoznata. Izmjene zakona pokrenule su veliku raspravu. Promjena kojom se omogućava istoj osobi neograničeni broj mandata i to baš u vrijeme kada je aktuelni direktor, inače, blizak HDZ-u BiH, pri kraju manadata, opozciji je razlog više da je prijedlog odbila.

„Ne postoje poslovnički zakoni kako bi se predmet usvajao po hitnom postupku. Kome je tako hitno stalo da omogući doživotni mandat nekoj osobi koja već sada vrši prvi ili drugi mandat? Čini mi se logično da je ovo pravi razlog hitnosti“, kazao je NES-ov zastupnik Jasmin Emrić.

„Sama mogućnost da neko može biti izabran ne znači neko da će biti izabran“, kazao je Čavara.

„Apsolutno mi nije bitno da ide po hitnom postupku, ni po skraćenom, može redovno, može kako god. Radi se o jednostavnim izmjenama koje su dobile političku konotaciju“, kazao je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto (NS)

Epilog prve sjednice u ovoj godini: usvojene su izmjene jednog zakona, reformskog. Ostali će ponovo biti razmatrani na narednim sjednicama.

federalna.ba

Zastupnički dom Predstavnički dom Parlamentarna skupština BiH Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Predstavnički dom Parlament FBiH
0 22.04.2024 12:22
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
0 18.04.2024 16:40
Predstavnički dom Parlamentarna skupština BiH sjednica
0 18.04.2024 12:27
Tineke Strik Denis Zvizdić Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Parlamentarna skupština BiH
0 04.04.2024 16:41
Parlamentarna skupština BiH Vrhovni sud BiH
0 02.04.2024 17:14