videoprilog Dine Durmića (Federacija danas)

Prva prepiska Kur'ana na Brajevo pismo

U Tuzli je prezentiran projekat ''Prepiska Kur'ana po tedžvidu na Brajevom pismu''. Riječ je o prvoj, jedinstvenoj prepisci islamske svete knjige na ovim prostorima sa izvornog arapskog jezika na Brajevo pismo.

Prepiska Kur'ana u izvornom obliku na Brajevo pismo omogućit će učenje svete knjige slijepim i slabovidnim osobama u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog projekta je pružiti mogućnost i osnažiti osobe sa invaliditetom da koliko to mogu budu ravnopravni članovi društva a u skladu sa njihovim mogućnostima.

„S obzirom da nam je poznato da u našoj zemlji postoji prepiska Kur'ana na Brajevom pismu na našem jeziku, stvorila se želja i entuzijazam da se omogući slijepim i slabovidnim osobama učenje Kur'ana po tedžvidu“, kaže Aladin Kavgić, predsjednik Udruženja Reset.

Izradom prvog primjerka Kur'ana na izvornom arapskom jeziku stvoreni su preduslovi za veće tiraže, koji će u budućnosti biti besplatni i dostupni vjerskim, kulturnim i obrazovnim ustanovama u našoj zemlji.

„Koordinator projekta je student treće godine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, inače slijepa osoba, korisnik i stipendista naše organizacije i on je idejni tvorac ovog projekta“, pojašnjava Kavgić.

„To je nekako hajmo reći oduvijek moja želja da i ja mogu učiti Kur'an kao i osobe koje nemaju problema sa vidom ili bilo kakvim drugim čulom i slično“, rekao nam je Salkan Delić, idejni tvorac prepiske Kur'ana na Brajevo pismo.

Na izradi prepiske Kur'ana sa arapskog jezika na Brajevo pismo, radilo je osam osoba i šest imama koji su potvrdili vjerodostojnost prepiske. Podršku projektu pružili su donatori i Udruženje za edukaciju, profesionalno osposobljavanje i socijalno osnaživanje osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

federalna.ba/Dino Durmić

Kur'an Brajevo pismo
Rasmus Paludan Kur'an Švedska
0 15.04.2022 08:01
Fojnica Kur'an teška krađa
0 18.07.2021 12:33
Krađa Atik džamija Fojnica Kur'an
0 15.07.2021 22:28
Navaljni Aleksej Navaljni Kur'an zatvor tužba
0 13.04.2021 16:01