Proizvođači traže da se preispita odluka o zabrani izvoza peleta

Proizvođači peleta iz BiH traže od nadležnih organa da se preispita odluka o zabrani izvoza ovog energenta.

Kažu,  snabdjevenost domaćeg tržišta je veoma zadovaljavajuća i da postoje adekvatne zalihe za građane, po onoj cijeni koje su definisale entitetske vlade.

Napominju da su skoro svi proizvođači peleta već uskladili mlaoprodajne cijene sa odlukama Vlade RS-a. Prema njihovim riječima, poremećaj na tržištu najviše su izazvali trgovci koji su spekulisali sa cijenama, koji su kalulisali sa izvozom po visokim cijenama na evropskom tržištima.

federalna.ba

pelet izvoz