videoprilog Adne Sušić (Federacija danas)

Prioritet osiguranje finansijskih sredstava za okončanje protuminskog djelovanja do 2027.

Osiguranje neophodnih finansijskih sredstava preduvjet je da Bosna i Hercegovina do 2027. godine bude zemlja bez mina, a prema postojećim projekcijama/procjenama, za tu svrhu je potrebno osigurati oko 300 miliona KM.

Istaknuto je to u pauzi sastanka Odbora donatora za protuminsko djelovanje, koji je danas u Tarčinu kraj Sarajeva organiziralo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku UNDP-a BiH, a s fokusom na dosadašnje aktivnosti i definiranje narednih koraka u toj oblasti.

Ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević potcrtala je kako je na tom planu nužno angažirati donatorske i domaće resurse.

- Bosna i Hercegovina je s više od 900 kilometara kvadratnih preostale minski sumnjive površine i dalje jedna od najugroženijih zemalja u svijetu - kazala je Gudeljević u izjavi za medije, podsjetivši na ogromne ekonomske gubitke koje naša zemlja bilježi usljed nekorištenja šumskog i poljoprivednog zemljišta u minsko sumnjivim područjima.

Prema raspoloživim podacima, minska opasnost je potvrđena u 118 općina, što pokazuje da ostaje još dosta posla na planu konačne eliminacije rizika, a radi se o veoma kompleksnim minskim površinama koje trebaju biti dekontaminirane, uključujući nepristupačne terene.

Dosada je, zahvaljujući predanom radu deminera i ostalog operativnog osoblja, deminirano više od 3.200 kilometara kvadratnih i vraćeno na sigurno korištenje stanovništvu i provrednim subjektima.

Ministrica Gudeljević u tom kontekstu ističe izvanredne rezultate ostvarene u sklopu programa upozoravanja na mine, uključujući i mobilnu aplikaciju putem koje je moguće saznati gdje se nalaze minski sumnjive/rizične površine u BiH (dostupno na službenoj stranici Centra za uklanjanje mina BHMAC-a).

Istovremeno, podsjeća kako je pandemija koronavirusa negativno utjecala i na protuminsko djelovanje te pruzročila zastoj terenskih aktivnosti.

Gudeljević, nadalje, naglašava kako su nadležne institucije i organizacije permanentno angažirane u sklopu programa protuminskog djelovanja, uključujući i davanje prioriteta znatno djelotvornijoj međunarodnoj metodi “Land Release”, kojom se dekontaminira više površine uz manje sredstava.

Mišljenja je kako je u tom pogledu u narednom razdoblju potrebno omogućiti opsežniji angažman Oružanih snaga BiH i Civilne zaštite.

Na značaj efikasnog djelovanja u tom procesu ukazala je i rezidentna koordinatorica UNDP-a BiH Steliana Nedera, istaknuvši spremnost ove UN-ove agencije da podrži nastojanja orijentirana ka ostvarenju strateških ciljeva protuminskog djelovanja u BiH.

Podsjetila je kako UNDP daje značajan doprinos na globalnom nivou kada se radi o uklanjanju mina o čemu svjedoči njegovo prisustvo u 40 zemalja tokom proteklih 30 godina.

- Ponosni smo na to što u BiH već niz godina sudjelujemo u konkretnim aktivnostima, te pružamo podršku BHMAC-u, uključujući i podizanje svijesti o opasnostima od mina – kazala je Nedera.

Poručila je kako će pomoć BHMAC-u na planu jačanja kapaciteta biti nastavljena, kao i na finaliziranju cjelokupnih aktivnosti u BiH, koje se odnose na uklanjanje svih mina do 2027. godine, imajući u vidu ciljeve održivog razvoja.

Direktor BHMAC-a Saša Obradović je, odgovarajući na novinarski upit u vezi s finansijskim projekcijama, kazao kako Finansijski plan u sklopu aktuelne strategije iziskuje osiguranje oko 300 miliona KM kako bi bio okončan kompletan proces protuminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini.

U kontekstu informiranja potencijalnih donatora BHMAC je sačinio novu opću procjenu kojom su utvrđena sva poznata minska polja u BiH, a što je osnova za izradu konkretnih planova za naredni period.

Prema podacima BHMAC-a, oko 545.000 stanovnika još je izloženo riziku od minskih polja diljem BiH, a u najugroženije lokalne zajednice ubrajaju se Doboj, Teslić, Maglaj, Usora, Zavidovići, Gornji Vakuf, Sanski Most, Velika Kladuša, Travnik, Ilijaš i Konjic.

O opasnostima s kojima se lokalno stanovništvo u BiH suočava svjedoče podaci o 1.770 osoba stradalih od mina u postratnom periodu, od kojih 620 sa smrtnim ishodom.

Sastanku Odbora donatora za protuminsko djelovanje, koji se održava na ministarskom i ambasadorskom nivou, prisustvuju predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija i institucija uključenih u protuminske akcije u Bosni i Hercegovini.

federalna.ba/Fena

deminiranje mine UNDP