videoprilog Gordane Antonić (Dnevnik 2)

Prekogranična saradnja BiH i CG – 40 osoba s invaliditetom postali pčelari

Program prekogranične saradnje BiH i Crne Gore jedan je od šest programa čiji je korisnik bila naša zemlja u finansijskom ciklusu od 2014. do 2020. kroz komponentu IPA 2. 40 osoba sa invaliditetom iz dvije države, programom razvoj pčelarstva, nakon obuke i dobivanja opreme, pokrenuli su proizvodnju.

„Jedno društvo - roj košta 150-200 KM. Jedna košnica u vrijeme medobranja u ovom periodu košta oko 400 KM“, govori pčelar Ivica Topić.

Mnogi su za nekoliko godina od početnika u pčelarstvu postali samostalni proizvođači. To im je omogućio projekt za osobe sa invaliditetom, podržan sredstvima EU-a. Osim edukacije dobili su i potrebnu opremu.

„Između ostalog smo dobili pčelinja društva i opremu sa kojom smo počeli, to je bilo 10-ak društava“, priča pčelar Marijan Jukić, koji ih danas, nakon pet godina, ima 65.

Na teritoriji BiH 20 osoba je kroz ovaj projekt dobilo priliku za zaradu. Najuspješniji od njih, nakon što su osigurali mjesto na tržištu, pomogli su i drugima da pokrenu proizvodnju.

„Isporučili smo 200 košnica - sada imamo 518 košnica. Jedan od pčelara, koji je osoba sa invaliditetom i ima 52 košnice, prošle godine poklonio je 2 košnice osobama sa invaliditetom da pogura i njih i da počnu svoju proizvodnju“, ističe Milenko Vujinović, koordinator Projekta „Osobe sa invaliditetom lideri u pčelarstvu“.

Ovo je jedan od projekata prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore podržanog Programom IPA 2. Osnovni ciljevi 20 realizovanih projekata bili su ekonomski razvoj te jačanje lokalnih zajednica.

Kako navodi Stefano Ellero, šef Kooperacija Delegacije EU-a u BiH, Evropska unija uložila je 8,4 miliona eura u različite projekte u okviru ovog programa - u njemu nije bio naglasak samo na saradnji vlada nego i zajednica iz pograničnih područja.

„Imali smo mnoge uspješne projekte u oblasti turizma, a program je podržao projekte u oblasti zapošljavanja, posebno osoba sa invaliditetom i drugih ranjivih grupa“, ističe Alma Kurtalić-Zahiragić, stručna savjetnica u Direkciji za evropske integracije.

Cilj zajedničkog apliciranja partnerskih zemalja na programe je unapređenje održivog razvoja u prekograničnom području.

„Ono zbog čega smo ovdje je da, kroz novi finansijski sporazum IPA 3, postaknemo nove korisnike jer na ovaj način smanjujemo i nezaposlenost“, napominje Milena Žižić, državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore.

Osobe sa invaliditetom egzistenciju mogu osigurati i kroz programe entitetskih fondova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje koji se pune doprinosima poslodavaca, od kojih su mnogi do sada izbjegavali tu obavezu.

„U prošloj godini smo zaposlili oko 680 osoba sa invaliditetom putem novčanih stimulansa u 2023. godini te smo uposlili 311 osoba sa invaliditetom po novom javnom pozivu za novčano zapošljavanje i 65 osoba kroz razvoj privrednih društava“, precizira Vinko Jerinić, rukovodilac sektora u Fondu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS-a Stevica Dronjak izjavio je su sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje iznosila 7 hiljada KM, a što se tiče stimulansa, odnosno povrata doprinosa - u Fondu imaju 1.217 osoba sa invaliditetom.

Izgradnja stabilnog sistema profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditom smanjila bi ovisnost o programima finansiranim međunarodnim sredstvima koji su među primarnim za poboljšavanje njihovog statusa u BiH.

federalna.ba

Put ka EU pčelari pčelarstvo pčelar prekogranična saradnja Crna Gora IPA 2