Predstavljena publikacija o važnosti sudske prakse u borbi protiv organizovanog kriminala

Predstavnici Ustavnog suda BiH i AIRE centra danas su u Sarajevu, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, predstavili publikaciju “Analiza prakse najviših sudova u BiH u predmetima organizovanog kriminala i korupcije”, koja nudi pregled značajnog broja presuda redovnih sudova koje se odnose na organizovani kriminal.

- Jedan od bitnih zaključaka ove analize je da pravosudni sistem u BiH na nivou najviših sudova, ali i sudova prvog stepena, ima respektabilan profesionalni kapacitet da se nosi s najtežim izazovima koji se pred njega postavljaju u postupku suđenja – kazao je potpredsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević.

Analiza ukazuje i na to da se koruptivna krivična djela relativno brzo procesuiraju te da nema većih problema u njihovom dokazivanju. Međutim, kako je pokazala Analiza, pitanje zloupotrebe uticaja i položaja i dalje predstavlja problem i u optuženju i u presuđenju.

Predstavnici AIRE centra na prezentaciji publikacije zahvalili su se stručnom timu Ustavnog suda BiH koji je bio angažovan na pripremi ove Analize.

Direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra Biljana Braithwaite istakla je da je jedan od ciljeva Analize taj da pravosudnoj zajednici predstavi na koji način i koliko uspješno sudovi u BiH rješavaju predmete u vezi s krivičnim djelima organizovanog kriminala i korupcije, cijeneći sve bitne aspekte suđenja.

- Analiza pruža uvid u način na koji su sudovi rješavali složena pitanja u svim fazama suđenja s osvrtom na brzinu procesuiranja, dokaze koji su izvedeni, način na koji su provedena vještačenja iz različitih oblasti, te dokaze prikupljenje modernim tehnološkim sredstvima komunikacije - dodala je Braithwaite.

Kako je rečeno, Analiza treba da bude temelj za daljni intenzivni rad i stručnu raspravu na osnovu iznesenih zaključaka, čemu je AIRE centar spreman pružiti neophodnu podršku.

Ovom prilikom, britanski ambasador u BiH Julian Reilly rekao je da je Ujedinjeno Kraljevstvo ponosno što radi sa Ustavnim sudom BiH i AIRE centrom u razvijanju analize u predmetima organizovanog kriminala i korupcije.

- Posebno smo ponosni jer su istaknuti pravni stručnjaci i sudije, koji su direktno uključeni u rad na slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, radili na ovoj Analizi. Radujemo se postizanju rezultata zahvaljujući ovoj Analizi, koja naglašava veliki broj važnih pitanja – poručio je Reilly.

federalna.ba/Fena

Sarajevo Ustavni sud BiH AIRE centar