videoprilog Ines Alijagić (Federacija danas)

Potpisan protokol o trajnom zbrinjavanju stopostotnih RVI II grupe u USK-u

U Kantonalnom fondu za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija u Unsko-sanskom kantonu potpisan je protokol o trajnom zbrinjavanju stopostotnih ratnih vojnih invalida druge grupe. Protokolom su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 10.000 maraka za 15 ratnih vojnih invalida.

Fadil Velić, stopostotni RVI II grupe, prošle godine je dobio nepovratna sredstva u iznosu od 10.000 maraka od Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija USK. Kaže da je ovo prvi put da je dobio neku pomoć od državnih i kantonalnih institucija, iako je godinama podnosio zahtjev.

"To je meni značilo puno jer ja sam 10.000 maraka uložio u kuću, kao što vidite. Ja sam uložio u kuću, živim u kući. Živim ja, moja supruga, dva sina i dvije snahe. Moja primanja, invalidnine 890 maraka", kaže Fadil.

Iako je to njegovo pravo, Velić je zahvalan Kantonalnom fondu za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija, što je dobio nepovratna sredstva, kao i 15 ratnih vojnih invalida koji su to pravo ostvarili ove godine.

"Ovo je prvi put da sam dobio bilo kakva financijska, materijalna ili bilo kakva druga sredstva od mjesne zajednice, opštine, kantona, Federacije i države", naglašava Junuz Rekanović, stopostotni RVI II grupe.

"Ovo što sam dobio, to će mi biti nedostatno, ali ćemo pomoću kreditnih linija završiti ovaj program koji sam ja započeo", kaže Atif Hrnjić, stopostotni RVI II grupe.

Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračke populacije u Unsko-sanskom kantonu u svom programu ima planirana nepovratna sredstva za ratne vojne invalide 100 posto I grupe po 70.000 maraka i II grupe po 10.000 maraka.

"Za 2022. mi smo planirali 100.000 KM za rješavanje RVI 100 posto II grupe i 140.000 KM RVI 100 posto I grupe. S obzirom da smo imali samo jednog RVI 100 posto I grupe onda smo ova sredstva što su bila planirana za RVI 100 posto I grupe prebacili, odlukom Upravnog odbora, za RVI 100 posto II grupe kako bi sve ove godine koji su podnjeli zahtijev, imali smo 16 zahtijeva, 15 je ispunjavalo uslove", ističe Suvad Šahinović, direktor Fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija USK-a.

I naredne godine Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija planira nepovratna sredstva za stopostotne ratne vojne invalide II kategorije koji to nisu ostvarili do sada.

federalna.ba

ratni vojni invalidi USK zbrinjavanje
prosjačenje prisilno prosjačenje suzbijanje prosjačenja USK
0 28.11.2023 19:00
migranti USK Kazim Roshan
0 21.11.2023 19:23
Rudnik mrkog uglja Zenica zbrinjavanje višak radnika
0 16.11.2023 10:49
vakcinacija gripa sezonska gripa USK
0 07.11.2023 19:00