Potpisan Program nove skupštinske većine u Kantonu Sarajevo

Potpisan Program nove skupštinske većine u Kantonu Sarajevo

Predstavnici stranaka koalicione većine u Kantonu Sarajevo Vildana Bešlija (NS), Elvedin Okerić (NiP), Adnan Šteta (SDP) i Almir Bečarević (SBiH) danas su potpisali Program skupštinske većine u Kantonu za mandatni period od 2022. do 2026.

Stranke potpisnice ovog programa kažu da se zalažu za saradnju zasnovanu na principima i mjerama kojima će unaprijediti kvalitet života građanki i građana Kantona Sarajevo.

- Sve stranke koalicione većine u Kantonu Sarajevo od samog početka pregovora insistiraju na programu koji će biti okosnica našeg rada. Formiranje koalicija baziranih na programu započeli smo 2018. godine i raduje nas što je to sada postala norma - poručili su potpisnici.

Ciljevi skupštinske većine u Kantonu su nastavak unapređenja kvaliteta života građanki i građana jačanjem životnog standarda, unapređenje zdravstvenog sistema, podizanje kvalitete komunalnih usluga, energetske održivosti i efikasnosti, zaštite čovjekove okoline i kvalitete zraka; dalje unapređenje obrazovnog sistema i okruženja za razvoj naučno-istraživačke djelatnosti, popravljanje društvenog statusa mladih, poboljšanje sigurnosne situacije, briga o najranjivijim društvenim grupama i pojedincima, podizanje standarda javnog prevoza, provođenje pronatalitetnih politika, efektivno korištenje fondova EU za razvojne programe, kapitala, iskustva i znanja bosanskohercegovačke dijaspore te stvaranje održivog fiskalnog okvira koji će omogućiti realizaciju aktivnosti pobrojanih u ovom programu skupštinske većine.

- Stranke potpisnice svjesne su da pojedine mjere i projekti zahtijevaju višemandatni angažman, ali su spremne raditi na njima kako bi što prije bile realizirane. Svjesne su i da određene mjere obuhvataju nadležnosti drugih nivoa vlasti, ali su odlučne u namjeri da kao Kanton dogovaraju i iniciraju realizaciju tih mjera prema drugim nivoima vlasti te da pružaju punu saradnju i pomoć drugim nivoima vlasti pri njihovom provođenju - istaknuto je u saopćenju.

federalna.ba

Skupština KS Vildana Bešlija Elvedin Okerić Adnan Šteta Almir Bečarević