Potpisan novi kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA

Potpisan novi kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Sindikata UNSA Amir Zahirović  potpisali su novi kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu.

Prethodni Kolektivni ugovor sa Sindikatom UNSA istekao je 31.marta 2023. godine, nakon čega je Sindikat podnio inicijativu za pokretanje postupka pregovaranja i zaključivanja novog Kolektivnog ugovora. Nakon imenovanje nove Vlade Kantona Sarajevo, donijeta je Odluka o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, kojom se produžava važenje Kolektivnog ugovora sve do momenta potpisivanja novog Kolektivnog ugovora. Također, Vlada Kantona Sarajevo donijela je i Odluku o imenovanju novog Pregovaračkog tima Vlade za provođenje pregovara sa Sindikatom UNSA u cilju zaključivanje novog Ugovora.
 
Nakon održanih pregovora, pregovarački timovi Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu usaglasili su tekst prijedloga Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, koji je potpisan jučer.
 
Svečanom činu potpisivanja prisustvovali su i ministrica za visoko obrazovanje, nauku i mlade Adna Mesihović, ministar finansija Afan Kalamujić, pomoćnica za nauku Dženita Viteškić i potpredsjednik Sindikata Esad Pepić.
 
Novim Kolektivnim ugovorom zadržana su dosadašnja prava akademskog, naučnoistraživačkog i nenastavnog osoblja, a novina je da je uvećan koeficijenta za obračun plaća radnicima Univerziteta.
 
- Posvećeno radimo kako bi poboljšali status svih radnika u Kantonu Sarajevo. Nakon što smo potpisali kolektivne ugovore sa osnovnim i srednjim obrazovanjem, zadovoljan sam što smo isto uradili i za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu. Unapređenje obrazovanja ostaje jedan od prioriteta Vlade Kantona Sarajevo, kako kroz poboljšanje statusa radnika, tako i kroz izgradnju i unapređenje infrastrukture - rekao je premijer Uk, podsjetivši da je u Kampusu u toku izgradnja Univerzitetske biblioteke koja je jedan od ključnih kapitalnih projekata koji obrazovanje stavlja tamo gdje mu je mjesto - u vrh društvenih prioriteta.
 
Predsjednik Sindikata UNSA Zahirović je istakao zadovoljstvo povodom potpisivanja Kolektivnog ugovora  i iskazao zahvalnost za socijalni dijalog i uspješne pregovaračke sastanke koji su doprinijeli uspješnom potpisivanju pomenutog ugovora.
 
- Zahvaljujem se ministrici Mesihović na dinamiziranju pregovora i njihovom uspješnom završetku. Novim Kolektivnim ugovorom kroz povećanje osnovice od 16,7 posto povećane su plaće svim kategorijama uposlenika. Dodatno je osigurano povećanje koeficijenata radnicima na radnim mjestima asistent i viši asistent (povećanje koeficijenta za 0,3-0,4), kao i kategoriji nenastavnog osoblja s nižim koeficijentima (povećanje koeficijenta za 0,2). I drugi bitni elementi Kolektivnog ugovora su kroz pregovore dodatno poboljšani. To se prvenstveno odnosi na dužinu trajanja godišnjeg odmora i mogućnost njegovog korištenja u više dijelova; osiguranje uslova zaštite na radu od strane poslodavca; osiguravanje uslova za stručno usavršavanje i osposobljavanje na rad, i dr.. Na kraju, sva ostvarena prava regulirana prethodnim Kolektivnim ugovorom ostaju nepromijenjena, čime su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo pokazali svoje opredjeljenje na zaštiti dostignutih prava radnika - naglasio je predsjednik Zahirović.
 
Ministar Kalamujić je naglasio da mu je posebno drago da je konstruktivan dijalog sa Sindikatom rezultirao potpisivanjem Kolektivnog ugovora koji će između ostaloga osigurati i podršku mladim naučnicima. Istakao je i da će Ministarstvo finansija pratiti i osigurati potrebna sredstva.
 
Ministrica Mesihović je navel da je Vlada Kantona Sarajevo pokazala opredijeljenost za nastavak ulaganja u visoko obrazovanje, nauku, naučnoistraživački rad i mlade, što će unaprijediti sam razvoj ovih sektora u Kantonu Sarajevo.
 
- Na samim pregovorima predložila sam povećanje koeficijenata nižim i višim asistentima i onima s doktoratom za pet posto, i to nakon što sam utvrdila da su velike razlike u platnim razredima ove kategorije zaposlenih na UNSA i docenata kao sljedeće kategorije. Ovu kategoriju zaposlenih na Univerzitetu čine mladi i perspektivni kadrovi i ovo je način da ih motivišemo da ostanu u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo zaboraviti da ovakva ulaganja predstavljaju investiciju koja nam dugoročno može donijeti i unapređenje obrazovnih i naučnoistraživačkih procesa, te motivisati akademsko, naučnoistraživačko i nenastavno osoblje da studentima pruže još kvalitetnije obrazovne i administrativne procese na Univerzitetu u Sarajevu - zaključila je ministrica Mesihović, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

federalna.ba/Fena

UNSA kolektivni ugovor
Posavski kanton kolektivni ugovor državni službenici
0 06.05.2024 14:25
UNSA Muzička akademija Univeziteta u Sarajevu
0 04.05.2024 12:46
Međunarodni dan maternjeg jezika UNSA Institut za jezik UNSA
0 21.02.2024 13:24
EFSA UNSA Ekonomski fakultet u Sarajevu Meliha Bašić
0 14.02.2024 16:58
Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kanton Sarajevo Admir Šuvalić Nihad Uk kolektivni ugovor
0 09.02.2024 17:21