videoprilog Melike Mehmedović (Dnevnik 2)

"Portreti" Mladena Pikulića u Historijskom muzeju BiH

U Historijskom muzeju BiH posjetioci imaju priliku pogledati nesvakidašnju izložbu. Riječ je o fotografijama sarajevskih nadgrobnih spomenika pod nazivom "Portreti" autora Mladena Pikulića. Cilj izložbe je predstaviti kulturnu raznolikost stanovnika Sarajeva.

Izložba predstavlja fotografije koje dokumentuju prošlost grada ranog dvadesetog vijeka i njegovu intimnu prošlost. Autor je pronašao inspiraciju na neobičnom mjestu na grobljima koja su nekada imala posebna obilježja - fotografije umrlih.

„To je jedna intimna priča Mladena Pikulića o njegovoj ličnoj potrazi za identitetom, za mjestima njegovih predaka i mjesto je našao upravo na sarajevskim grobljima, gdje su sahranjeni njegovi preci“, kazala je Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja BiH.

Proces propadanja i urušavanja spomenika se nezaustavljivo nastavlja i vremenom će obilježja i fotografije na spomenicima potpuno nestati. Autor izložbe je ovim činom dijelom zaustavio njihov nestanak, podsjećajući nas na dragocjene običaje, modu i jezik tog vremena, koji čine trag o prošlosti i kulturno-historijsku baštinu Sarajeva.

„Ovdje se radi o kulturnoj baštini i radi se o ljudima koji su veoma lijepo proživjeli svoj život u gradu Sarajevu, kao što se vidi na fotografijama. Znači, ovo su ljudi koji su nasmijani, veseli, koji su uživali u tom dobu u našem gradu, tako da ja nisam u biti birao koga ću fotografisati i koga neću, već sam fotografisao portrete i ljude koje mogu da fotografišem“, govori Pikulić.

Fotografije predstavljene na nadgrobnim spomenicima daju nam sliku o prošlosti ovog grada, te životu ljudi u tom vremenu. A ovakvom vrstom dokumentovanja i izložbe Mladena Pikulića svjedočimo bogatoj kulturi grada Sarajeva.

federalna.ba

nadgrobni spomenici Mladen Pikulić Portreti izložba