“Porodični magazin” uz otvorene dlanove Udruženja za zaštitu mentalnog zdravlja “Mensanna” Sarajevo

Urednica i voditeljica emisije Aida Hadžiabdić

“Porodični magazin” Radija Federacija BiH na trenutak će dodirnuti svijet karizmatičnog glumca Čarlija Čaplina koji je bio svjestan svih učinjenih djela na koje, na koncu svoga života, nije bio ponosan. Govorio je prijateljima o svojim poniranjima u svijet tame, ali i o svim svojim ljubavima i o svojoj djeci. U mjesecu decembru davne 1965 godine, ispisao je svojim životnim iskustvom pismo kćerki Džeraldini koja je željela postati glumica kako i njen otac. Darujemo vam tek djelic ispisane misli ovoga glumca uz projekt menadžericu Udruženja za zaštitu mentalnog zdravlja “Mensanna” Ornelu Čolić i psiholohinju Adnu Melez, voditeljicu Dnevno rekreativnog centra, sa naznakama Udruženja da je cilj udružiti i povezati korisnike usluga i stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja želeći stvoriti optimalnu klimu za razvoj pojedinca i društvene zajednice uz osnovne ciljeve Udruženja:
a) Poticaj primjene teorijskih i primjenjenih postupaka nastalih u oblasti medicine, psihologije, socijalnog rada, i drugih naučnih disciplina u svrhu unaprjeđenja mentalnog zdravlja u zajednici.
b) Zastupanje interesa korisnika usluga mentalnog zdravlja i stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja.
c) Poduzimanje postupaka u okviru primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, a radi unaprijeđenja mentalnog zdravlja u zajednici.
d) Organiziranje i poticanje stalnog usavršavanja stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja.
e) Organiziranje edukativnih i drugih sadržaja u cilju rehabilitacije korisnika usluga mentalnog zdravlja.
f) Pružanje podrške porodicama koje imaju članove sa psihičkim poremećajima.
g) Suzbijanje stigmatizacije pojedinca i grupa po bilo kojem osnovu.
h) Razvijanje saradnje sa preduzećima, strukovnim organizacijama, i drugim zainteresiranim institucijama i pravnim osobama.
i) Provođenje istraživanja u oblasti mentalnog zdravlja
j) Briga o poštivanju načela profesionalne etike.

 “Porodični magazin”, utorkom od 10 do 11 sati, repriza od 18 do 19.