“Porodični magazin” o psihologiji roditeljstva uz Psihološko savjetovalište “Care4me” Sarajevo

Urednica i voditeljica emisije Aida Hadžiabdić

Na stranicama knjige “Psihologija roditeljstva” propituje se autorica Tamara Efendić - Spahić...  Kako biti dobar otac ili majka? Šta danas znači roditeljstvo i šta se promijenilo od vremena kada smo i sami bili djeca? Čemu nas poučavaju odnosi sa našim roditeljima? Kakva je razlika između majke i oca? Šta se mijenja kako djeca odrastaju? 
Ova knjiga, navodi autorica, nastala je kao udžbenik za buduće psihologe i druge praktičare koji se susreću sa temama i problemima roditeljstva, ali je isto tako namijenjena sadašnjim i budućim majkama i očevima kako bi im bila od pomoči za važnu životnu ulogu zvanu - roditeljstvo. Uz priču o roditeljstvu, brojni su detalji o samohranom roditeljstvu, potrebama djeteta koje odrasta sa samo jednim roditeljem i iskušenjima sa kojima se ova djeca suočavaju. Također, prelazak djece u tinejdžersku dob i njihove potrebe u odnosu na roditelje u ovom osjetljivom i zahtjevnom periodu za roditeljske uloge majke i oca. o čemu razgovaramo sa psihologinjama Asimom Bratanović i Vanjom Tešanović koje djeluju u Psihološkom savjetovalištu “Care4me” Sarajevo. 

“Vaša djeca nisu vaša djeca. Ona su sinovi i kćeri čežnje života za samim sobom. Ona dolaze kroz vas, ali ne od vas. I premda su s vama, ne pripadaju vama. Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli jer ona imaju vlastite misli. Možete okućiti njihova tijela, ali ne njihove duše jer njihove duše borave u kući od sutra koju vi ne možete posjetiti, čak ni u svojim snovima. Možete se upinjati da budete kao oni, ali ne tražite od njih da budu poput vas jer život ne ide unatrag, niti ostaje na prekjučer. Vi ste lukovi s kojih su vaša djeca odapeta kao žive strijele…”

Halil Džubran

“Porodični magazin”, utorkom od 10 do 11, repriza od 18 do 19 sati.