Pokrenuta procedura za imenovanje članova Povjerenstva za koncesije BiH

Pokrenuta procedura za imenovanje članova Povjerenstva za koncesije BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o kriterijima za imenovanje članova Povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine jer je dosadašnjim članovima istekao mandat.

Odlukom se utvrđuju opći i posebni kriteriji za izbor kandidata te se definira rad danas imenovanog Povjerenstva za provedbu natječajne procedure za izbor članova Povjerenstva za koncesije BiH.     

Povjerenstvo za koncesije BiH ima sedam članova, uključujući predsjedatelja i njegove zamjenike, među kojima tri člana imaju prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine i tri u Republici Srpskoj, a jedan ima prebivalište u Brčko distriktu BiH.

Članove Povjerenstva za koncesije imenuje Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Vijeća ministara BiH.

federalna.ba/Fena

komisija za koncesije BiH Povjerenstvo za koncesije BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
budžet BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH
0 29.02.2024 21:15
Vijeće ministara Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH Federalni radio
0 26.02.2024 16:50
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine vozačke Italija
0 26.02.2024 13:56
Borjana Krišto Gert Jan Koopman Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 09.02.2024 16:36
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine javni servis
0 09.02.2024 15:13