Plenum, 24.05.2021.

Koliko će još Mostar čekati na izbor policijskog komesara? Do kada će odnos stranaka kočiti sigurnost građana? Zašto je HNK jedini kanton u BiH u kojem Vlada jos nije fomirana? Da li je ovaj kanton talac odnosa na višim nivoima? Hoće li ovakvo stanje potrajati do izbora naredne godine?

Gosti: Šerif Špago, Aner Žuljević i Zoran Petrić.

Plenum Emisije FTV FTV emisije Mostar politika
Koledž ujedinjenog svijeta Mostar Federalni radio
0 13.08.2022 16:35
Federalni radio Mostar
0 13.08.2022 16:32
Dan mladih Mostar
0 12.08.2022 20:18
Mostar Mostarski aerodrom
0 11.08.2022 18:45
Mostar Federalni radio
0 10.08.2022 16:51