Plenum, 11.09.2023.

Utjecaj međunarodne zajednice na vlast u BiH - podrška reformskom kursu bh. vlasti ili konkretni zadaci pred domaćim vlastima sa obavezom izvršenja? Hitne koncesije, energetska tranzicija, smanjenje poreza, lakše zapošljavanje pod kojim uslovima i u čijem interesu? Gosti: Jasmina Bišćević Tokić, Mirsad Čamdžić i Slaviša Marković.

federalna.ba

Plenum Jasmina Biščević Tokić Slaviša Marković Mirsad Čamdžić
Plenum Savo Milošević Marko Topić Adnan Džemidžić Edin Isanović
0 27.11.2023 22:32
Plenum Savo Milošević Marko Topić
0 27.11.2023 22:21
Plenum Zdenko Ćosić Midhat Čaušević Ermina Salkičević Dizdarević
0 20.11.2023 22:32
Plenum Aida Obuća Aljoša Čampara
0 13.11.2023 22:16
Plenum Aida Obuća Aljoša Čampara
0 13.11.2023 22:06
Plenum Adnan Huskić Dragan Markovina Zlatko Vujović Dušan Janjić
0 06.11.2023 22:33