Ozvaničen početak istraživanja u vezi s odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

Ozvaničen početak istraživanja u vezi s odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

Početak istraživanja u Federaciji BiH, tačnije u Unsko-sanskom kantonu, o uticajima mogućeg odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, ozvaničen je u četvrtak u Bihaću.  

S tim u vezi ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Nasiha Pozder je održala sastanke u Vladi tog kantona sa premijerom Kantona Mustafom Ružnićem i kantonalnim ministrom građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Senadom Dizdarićem, a nakon toga održan je sastanak u Bosanskoj Krupi sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem.

Budući da se radi o aktivnostima na kojima rade oba entiteta, ekspertski i pravni tim na nivou BiH, uz ministricu Pozder prisutni su bili i Borislav Bojić, savjetnik državnog ministra Staše Košarca, te državni parlamentarac i član Zelenog kluba Jasmin Emrić.

Sastanku su prisustvovali direktori i predstavnici federalnih zavoda: Hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), Agropedološkog zavoda, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Zavoda za geologiju, ali i zavoda i instituta u Republici Srpskoj, te predstavnici nevladinog sektora.

Nakon sastanka, na terenu su uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save uzeli uzorak za analizu fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških parametara kvalitete vode, FHMZ je izvršio mjerenje profila korita i protoka vode, dok je Agropedološki zavod uzeo uzorke tla za njihova dalja ispitivanja.

Prema riječima ministrice Pozder cilj je poslati zajedničku poruku da su u ovom poslu svi skupa sa jednim ciljem, da se spriječi odlaganje otpada i zaštiti stanovništvo.

Ovim uzorkovanjima ozvaničena su istraživanja koja predstavljaju nastavak aktivnosti na problematici zbrinjavanja radioaktivnog otpada kojeg Hrvatska planira odlagati na Trgovskoj gori.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma podsjećaju da su planirana istraživanja na teritoriji Federacije BiH raspoređena u dvije grupe poslova. Prva grupa poslova obuhvata: geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonička i seizmološka istraživanja kao i istražna bušenja. Druga grupa poslova obuhvata izradu nultog stanja radioaktivnosti u okolini sa bh. strane u blizini lokacije na kojoj Hrvatska namjerava da izgradi Centar za upravljanje radioaktivnim otpadom Čerkezovac.

Aktivnosti koje će biti preduzete u okviru navedenih istraživanja na širem području Trgovske gore koristit će i za buduće procjene rizika od klimatskih promjena te za analizu poplavnih valova. Također će se raditi na daljem ispitivanju seizmoloških karakteristika ovog područja. Bitno je napomenuti da su u aktivnosti uključeni i predstavnici akademske zajednice, univerziteti i instituti, te da se na ovaj način jačaju i kapacitiraju uključene institucije, koje su od velike važnosti u procesima prikupljanja i analize naučno utemeljenih podataka i njihovog korištenja. Također, od samog početka nevladine organizacije i ekološki aktivisti daju svoj doprinos, što govori u prilog činjenici da po pitanju Trgovske gore u Bosni i Hercegovini vlada opšti konzenzus, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Susret ministrice sa kantonalnim premijerom, resornim kantonalnim ministrom i gradonačelnikom iskorišten je i za potpisivanje inicijativa "Partnerstvo za Unu", kojom su se institucije obavezale na kreiranje mreže info centara, kao i na formiranje platforme razmjene znanja za pristup naučnim činjenicama i dokazima te radu na promociji i diseminaciji podataka i informacija te njihovom predstavljanju na domaćim i međunarodnim forumima i konferencijama. 

federalna.ba/Fena

Trgovska gora
Elmedin Konaković Trgovska gora Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 01.02.2024 19:08
Trgovska gora odlagalište nuklearnog otpada Novi Grad Bosanski Novi
0 07.11.2023 18:28