Ove srijede kraj agonije uposlenika dva javna servisa - podsjećamo da postoji samo jedno rješenje

Agonija uposlenika oba javna servisa sa sjedištem u Sarajevu, ako je suditi prema optimizmu koji iskazuju premijer FBiH i državni ministar saobraćaja i komunikacija, trebala bi biti okončana ove srijede.

„Mi imamo novce na računu Elektroprivrede BiH koji treba da se rasporede u skladu sa zakonom. Ministarstvo u koje sam imenovan je nedvosmisleno reklo kako to treba da se radi. Međutim, jedan od potpisnika je odbio da potpiše taj sporazum o raspodjeli pretplate vezano za zahtjev državne komisije – mi sutra imamo sastanak kod mene u ministarstvu na koji su pozvani i Federalna televizija i BHRT. Očekujem da ćemo u narednom periodu i puno drugih stvari razriješiti, poput možda novog zakona, koji bi trajno stavio na noge javni servis, sve tri firme koje su u sistemu javnog servisa“, kazao je kazao je ministar saobraćaja i komunikacija Edin Forto.

Premijer FBiH Nermin Nikšić istakao je kako je Vlada FBiH preporučila Elektroprivredi da izvrši isplatu sa računa ubranih sredstava od pretplate: „Odmah su ljudi u Upravi Elektroprivrede dobili prijetnju krivičnom prijavom jer, nažalost, u tom propisu stoji da to ide preko računa Federalne televizije. Nadam se da će konačno prevladati neki razum, jer, čini mi se, da pomalo jedni i drugi ulaze u fazu u kojoj nemaju sredstava. Da prihvate ponuđenu ruku“.

Svakom dobronamjernom u ovom procesu kristalno je jasno da postoji samo jedno rješenje, koje će omogućiti uredno poslovanje i opstanak BHRT-a i Radio-televizije Federacije BiH - pravedna raspodjela prihoda kakva je postojala posljednjih sedam godina. Ugovor o raspodjeli prikupljenih milionskih sredstava od naplaćene RTV takse, koja se nalazi na računu Elektroprivrede BiH, podijeliti na način da oba javna emitera dobiju po 50 posto sredstava. Svako drugo rješenje, a koje se moglo čuti prethodnih sedmica - da BHRT dobije 50 posto, FTV 25 posto, a da se zaledi na računu Elektroprivrede preostalih 25 posto - ugrožava poslovanje i opstanak naše TV kuće. Podržavamo da što prije bude donijet novi zakon na državnom nivou koji će obavezivati da se RTV taksa naplaćuje na cijelom području BiH i uplaćuje na jedinstven račun, a odatle BHRT-u daje 50 posto, a RTRS-u i FTV-u po 25 posto. Do tada, napominjemo da sa samo 25 posto sredstava prikupljeih od RTV takse putem Elektroprivrede - naša TV kuća ne može preživjeti.

federalna.ba

Edin Forto RTV taksa