Prilog: Velida Kulenović

Osobe sa invaliditetom u ZDK-u traže put ka unapređenju prava i statusa

Poboljšanje prava osoba sa invaliditetom, u realizaciji odluke koja se odnosi na ortopedska pomagala, bila je tema panel-diskusije koju je organizirala Koalicija udruženja osoba sa invaliditetom, a koja u Zeničko-dobojskom kantonu okuplja 16 udruženja i organizacija. Najveći broj članova koalicije su dijabetičari koji su u proteklom periodu obezbijedili veća prava na esencijalnoj listi, posebno u dijelu trakica za mjerenje šećera te insulinskih pumpi. Udruženja i njihovi članovi nastoje da budu ravnopravan partner u saradnji sa institucijama vlasti kako bi unaprijedila prava i poboljšali svoj status.

 

Dvadeset i pet trakica za insulin neovisne i pedeset trakica za insulin ovisne na esencijalnoj listi bio je revolucionaran potez za koji su bili zaslužni upravo članovi udruženja. Namjera je da se uvede mogućnost kontinuiranog mjerenja šećera u krvi, kaže Ibrahim Delibašić, predsjednik Saveza udruženja oboljelih od dijabetesa:

 

„Mi smo prije tri godine pokrenuli inicijativu za uvođenje kontinuiranog mjerenja šećera u krvi. Preduhitrio nas je jedan hercegovački kanton, koji je uveo na esencijalnu listu ovo kontinuirano mjerenje. Mi smo nešto bogatiji kanton i mislim da imamo sve uslove za to.“

 

Nisu samo dijabetičari članovi koalicije koja je u proteklom periodu zajedničkim aktivnostima radila na unapređenju prava i poboljšanju statusa, pojašnjava sekretar Koalicije Amela Talić:

„Smatramo da ovo što smo organizovali Koaliciju prije punih šest godina je jedan veliki korak u kompletnom pokretu osoba sa invaliditetom.“

 

Zakonom o dječijem dodatku diskriminiran je veliki broj djece sa invaliditetom koji je ostao bez prava, pojašnjava predsjednik Koalicije Harun Aliefendić:

 

„Uvedena je invalidnost kao prihod koja se nigdje ne tretira kao invalidnost. Evo, trenutno u kantonu, kroz saradnju ministarstava, priprema se donošenje odluke o subvencioniranju djece i mladih osoba sa invaliditetom, da im se pomogne.“

 

Članovi Koalicije ostvarili su značajnu saradnju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja u kojem mjesečno prime više od četiri stotine različitih zahtjeva za ortopedska pomagala. Budžet Zavoda povećan je posebno u tom dijelu, navodi doktor Adnan Džinić, iz Zavoda zdravstvenog osiguranja:

 

„Uveli smo te senzore za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi za djecu do osamnaest godina, što nije ranije bio slučaj. Razmatrat ćemo da se proširi ta dobna granica. Trebamo to sve evaluirati u smislu kolike su potrebe za to i kolike su finansijske mogućnosti Zavoda.“

 

Koalicija je zaslužna za napredak u nekim oblastima, a koje se odnose na ocjenjivanje i praćenje djece i osoba sa invaliditetom koje pripremaju, naprimjer, Centri za socijalni rad. No, u dijelu koji se odnosi na obrazovanje navode da nisu zadvoljni sa inkluzivnom nastavom, kao i sa realizacijom odluke koja se odnosi na invalidski sport. Ostao je problem arhitektonskih barijera u lokalnim zajednicama, što je jedan od trajnih zadataka na kojima će raditi članovi Koalicije udruženja osoba sa invaliditetom u ZDK.

osobe sa invaliditetom Federalni radio osobe s invaliditetom invaliditet
sport Federalni radio
0 29.09.2023 22:20
sport Federalni radio
0 29.09.2023 18:16
Vijesti u 17 Federalni radio
0 29.09.2023 18:15
sport Federalni radio
0 28.09.2023 23:49
Vijesti u 22 Federalni radio
0 28.09.2023 23:27
sport Federalni radio
0 28.09.2023 18:40