OSCE poziva na izbalansiranu rodnu zastupljenost u politici i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja
(Izvor: Fena/OSCE)

OSCE poziva na izbalansiranu rodnu zastupljenost u politici i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja

Potreba za izbalansiranom zastupljenosti muškarca i žena u politici i hitna potreba sprečavanja nasilja nad ženama bile su ključne teme dvodnevne regionalne stručne konferencije pod nazivom "Transformisanje politike: muškarci kao ključni akteri rodne ravnopravnosti u politici i u sprečavanju nasilja nad ženama“.

Konferencija je održana 5. i 6. juna u Sarajevu, a okupila je više od 70 učesnica i učesnika, uključujući parlamenatarne zastupnice i zastupnike, liderke i lidere političkih stranaka, predstavnice i predstavnike vladinih agencija, te pripadnice i pripadnike civilnog društva iz Jugoistočne Evrope. Zajednički su je organizovali Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Posebna sesija na konferenciji bila je posvećena rješavanju problema nasilja nad ženama, s naročitim naglaskom na vezu između ove vrste nasilja i zloupotrebe malog oružja i lakog naoružanja.

- Moramo poduzeti sveobuhvatne aktivnosti u svim institucijama i takođe se fokusirati na područja koja nisu neposredno povezana s nasiljem nad ženama, kao što je zloupotreba malog oružja i lakog naoružanja. Sprečavanjem nasilja nad ženama povećava se lična i opća sigurnost ne samo žena već i društva u cjelini. To je ozbiljna odgovornost i mi moramo shvatiti da ukoliko sve žene nisu sigurne i zaštićene, ne možemo se nadati prosperitetnom društvu - istakao je Thomas Busch, zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH. 

Na konferenciji se razgovaralo i o političkom učešću žena u javnom životu. Uprkos određenom napretku koji je postignut, regija koju pokriva OSCE daleko je od postizanja rodno balansirane zatupljenosti. Muškarci i dalje dominiraju na visokim zakonodavnim i izvršnim funkcijama, a to se posebno odnosi na stranačke lidere, predsjedavajuće parlamenata, šefove vlada i gradonačelnike/načelnike.

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić istakla je da su se većinom dosadašnjih strategija osnaživale žene, ali i da se, za sopstveni položaj u politici i za rješavanje problema rodno zasnovanog nasilja, prebacivala odgovornost na njih. 

- Veoma je dobro da među prisutnim muškarcima, bosanskohercegovačkim političarima različitih političkih opcija postoji svijest o odgovornosti, ali i potreba i interes za rodnu ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama - istakla je Jurišić.

Naglasila je da je put dug imajući u vidu da je u BiH u posljednjih devet mjeseci zabilježeno osam femicida.

- Nezahvalno je govoriti o napretku, ali je dobro da postoji konsenzus u osudi, ali i stavu da se u oblasti prevencije mora mnogo više raditi - naglasila je.

Šefica Odjela za demokratsko upravljanje i rodna pitanja pri ODIHR-u Yulia Netesova rekla je da političarke i političari moraju zajednički raditi ne samo na povećanju broja žena u politici već i na unapređenju dobrog upravljanja, u cilju postizanja većeg stepena rodne ravnopravnosti u svim  političkim institucijama. 

Konferencija je dio širih napora OSCE-a na promociji ravnopravne zastupljenosti muškaraca i žena u političkom, javnom i sigurnosnom sektoru i u porodičnom životu, te na sprečavanju i rješavanju problema nasilja na ženama u svim njegovim oblicima.

Ta inicijativa dio je i većeg projekta na polju malog oružja i lakog naoružanja koji provodi Misija OSCE-a u BiH (SALW Projekat), kojim se pruža pomoć vlastima na rješavanju pitanja lične i opće sigurnosti povezane s nezakonitim posjedovanjem, zloupotrebom i trgovinom malim oružjem i lakim naoružanjem i njihovom pripadajućom municijom. SALW projekat je omogućen uz finansijsku podršku Austrije, Češke Republike, Evropske unije, Njemačke, Francuske, Lihtenštajna, Norveške, Slovačke, Turske i Sjedinjenih Američkih Država, saopćeno je iz OSCE-a.

federalna.ba/Fena

OSCE