Ombudsmani za ljudska prava BiH: Posebnu pažnju usmjeriti na pristup zdravstvenoj zaštiti

Ombudsmani za ljudska prava BiH: Posebnu pažnju usmjeriti na pristup zdravstvenoj zaštiti

Ombudsmani za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović, Jasminka DŽumhur i Nives Jukić ističu da obilježavanje Svjetskog dana zdravlja u okolnostima pandemije covid 19 posebnu pažnju usmjerava na pristup zdravstvenoj zaštiti i nejednakosti u ostvarivanju zdravstvenih usluga.

Svrha obilježavanja Svjetskog dana zdravlja je izgraditi svijest o značaju zdravlja i skrenuti pažnju na teme koje su prioritetna briga Svjetske zdravstvene organizacije, objavljeno je na zvaničnoj stranici Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

Ombudsmani još jednom pozivaju sve nivoe vlasti da u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu mjere s ciljem promptne nabavke vakcina neophodnih za imunizaciju, posebno, ranjivih kategorija stanovništva.

U pogledu vakcinacije ombudsmani smatraju da u fokusu mora biti pravo svakog pojedinca na zaštitu zdravlja, ali isto tako i pravo drugih sa kojima je u kontaktu.

Ombudsmani podsjećaju da svako propuštanje preduzimanja mjera od strane nadležnih organa s ciljem osiguranja efikasnog pristupa zdravstvenoj zaštiti - predstavlja kršenje ljudskih prava.

U situaciji kada BiH kasni u poređenju sa regionom i evropskim zemljama u pogledu procesa vakcinacije, ombudsmani smatraju da je neophodno preduzeti hitne mjere koje će omogućiti ravnopravan položaj građana ove zemlje.

U saopštenju je navedeno da tokom aktuelne pandemije covid 19 upravo dolaze do izražaja postojeće nejednakosti u zdravlju, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou.

Ombudsmani BiH ukazuju da pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite u BiH za vrijeme pandemije predstavlja poseban izazov.

Osim činjenice da nadležna tijela izdaju mjere i preporuke s ciljem sprečavanja širenja virusa, kvalitet zdravstvene zaštite, kao i dostupnost uslugama je otežana i uslovljena mjerama koje sprovode nadležne zdravstvene ustanove.

Nezavisno od pandemije covid 19, Institucija ombudsmana je razmatrala žalbe u vezi sa dostupnošću zdravstvene zaštite, problema u vezi sa refundacijom troškova liječenja u inostranstvu i drugih prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

U 2020. godini, Odjeljenje je registrovalo 68 predmeta iz oblasti zdravstvene zaštite.

Ombudsmani BiH cijene i podržavaju napore zdravstvenih radnika koji su suočeni sa ogromnim teškoćama i izazovima, a koji su dodatno usložnjeni ekonomskim i političkim problemima u kojima se nalazi društvo BiH.

"Obaveza svih organa vlasti u BiH je da ulože dodatne napore i aktivnosti u svrhu obezbjeđivanja najvišeg mogućeg zdravstvenog standarda kao jednog od temeljnih prava svakog čovjeka bez obzira na rasu, vjeru, političko uvjerenje, ekonomski ili socijalni status", navedeno je u saopštenju.

federalna.ba/Srna

Svjetski Dan zdravlja Covid19
papa Franjo papa Vatikan Svijet koronavirus Covid19 pandemija virus
0 22.04.2021 21:05
Francuska Covid19
0 21.04.2021 21:39
Covid19 Zenica vakcinacija
0 20.04.2021 18:58
žrtve Albanija koronavirus Covid19 virus pandemija oboljeli novozaraženi zaraženi
0 19.04.2021 21:45
žrtve koronavirus Covid19 Francuska pandemija virus oboljeli novozaraženi zaraženi
0 19.04.2021 21:42
koronavirus Covid19 cijepljenje cjepivo cjepiva tuzla BiH
0 19.04.2021 19:07