videoprilog Đorđa Vujatovića (Dnevnik 2)

Ombudsmane za ljudska prava BiH brine procent realizacije njihovih preporuka

Predmeti koji se odnose na kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini sve su složeniji, navedeno je u izvještaju ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Najveći broj žalbi registrovan je u oblasti građanskih i političkih, te ekonomsko-socijalnih prava, što je ocijenjeno posebno zabrinjavajućim.

Ombudsmani za ljudska prava BiH su u 2022. godini dobili 2.850 žalbi, što predstavlja blago smanjenje u odnosu na godinu ranije. Najviše im su se najviše obraćali mladi zbog nemogućnosti zapošljavanja, penzioneri, lica sa invalidetitom, djeca, zaposleni sa niskim primanjima u pojedinim granama privrede, kao i lica koja su lišena slobode.

„Zabrinjava da najveći broj žalbi dolazi iz oblast građanskih i političkih prava, ekonomsko-socijalnih, segment pravosuđa. U 2022. izdali smo 428 preporuka, što u odnosu na prethodne godine predstavlja povećanje za 113“, navela je Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH.

Ombudsmana za ljudska prava BiH Nevenka Vranješa brine procent realizacije tih preporuka: „Naše najjače oružje jeste preporuka. U tih 428 preporuka, mi imamo potpuno realizovanih samo 129, to znači da je organ ispoštovao naše mišljenje - i to je jedva 30 posto. Imamo djelimično realizovanih 16 - ili 4 posto“.

Institucije i predzeća nisu ispoštovali mišljenje ombudsmana u više od 49 posto slučajeva, uključujući čak i 100 slučajeva gdje nisu dobili odgovore od institucija koje su uključene u te predmete. Ombudsmani posebno ističu problem žalbi iz oblasti pravosuđa i uprave koji se ponavljaju iz godine u godinu.

Ombudsman za ljudska prava BiH Nives Jukić tu ističe dužinu trajanje postupaka - i pred prvostepenim i pred drugostepenim sudom. Dodaje kako je problem i nerealizacije pravomoćnih sudskih odluka, što ide na teret budžeta svih nivoa vlasti.

Ukazali su i na to da je nacrtom novog državnog zakona o slobodnom pristupu informacijama predviđeno da institucija ombudsmana bude isključena iz ovog procesa, te da će žalbe biti preusmjerene organima uprave, onim istim koji odbijaju pristup informacijama. Dodaju i da su zaprimili više prijava na kršenje ljudskih prava prilikom nedavnog napada na aktiviste u Banjoj Luci.

federalna.ba

Ombudsmani BiH Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH
Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH Kragujevac
0 03.05.2023 16:49
osobe sa invaliditetom Ombudsmani BiH Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
0 01.12.2022 19:20
Ombudsmani BiH Svjetski dan svjesnosti o pristupačnosti
0 18.05.2022 18:38