Obrazovna reforma u ZDK-u - održan seminar za oko 200 prosvjetnih radnika

Obrazovna reforma u ZDK-u - održan seminar za oko 200 prosvjetnih radnika

S ciljem obrazovne reforme, kvalitetnijeg rada u školama te prilagođavanja novim digitalnim vremenima, u Zeničko-dobojskom kantonu održan je seminar na kojem je sudjelovalo oko 200 prosvjetnih radnika. Organizator je Pedagoški zavod Zenica koji je imao podršku Misije OSCE-a u BiH.

U drugu godinu eksperimentalne faze ušla je realizacija programa po modelu kurikularne reforme na području ZDK.

„Cilj reforme nastavnih planova i programa u ZDK odnosno kreiranja novih kurikuluma je bio da se omogući pristup novim sadržajima i inovativnim metodologijama učenja, da se istima promoviše model obrazovanja baziran na konceptu koji razvija kreativne i inovativne sposobnosti učenika“, pojasnio je Alen Ćosić, službenik za obrazovanje u Misiji OSCE u BiH.

Pružiti najbolje i najkvalitenije rezultate, uzeti u obzir manjkavosti i nedostatke iz pilot-projekta, te razvijati sadržaje koji bi trebali biti vodilja u odgojno-obrazovnom procesu, ciljevi su sudionika u reformi obrazovanja. Za razliku od dosadašnjih nastavnih planova i programa, kurikulum je usmjeren na učenike.

„Nije više škola jedino mjesto gdje se uči, nije više udžbenik iz kojeg se uči, nego se uči digitalni sadržaj, znači, uči se u prirodi, u tvornici, a sve je ciljem da se poveže znanje koje se stiče u školi i znanje koje se stiče van školske institucije“, objašnjava Amer Ćaro, ekspert iz oblasti obrazovanja.

Seminaru je prisustvovalo 220 prosvjetnih radnika iz ZDK koji čine školske timove, a koji će nakon edukacije i smjernica po kojima treba raditi  u procesu reforme uz Pedagoški zavod biti podrška ostalim kolegama.

„Kad je u pitanju kurikulum u središtu je učenik. Znači nastavnici su tu medijatori u vođenju programa i na koji način usmjeriti učenika da dobije adekvatno znanje, znanje koje je primjenjivo u životu u praksi itd.“, kazala je Sanela Džulan-Kulović, profesorica razredne nastave u OŠ Musa Ćazim Ćatić Zenica.

„On daje jako veliku slobodu nastavniku da može svojom kreativnošću i tako dalje svojom sposobnošću, odnosno svojim kompetencijama napraviti ono što u ranijem nastavnom planu i programu nije baš  bilo toliko fleksibilno“, rekao je Elvedin Hasanbašić, nastavnik matematike u OŠ Ćamil Sijarić Nemila.

Osim što bi učenik trebao biti usmjeren na znanje, te stjecanje određenih vještina i sposobnosti, ne treba zanemariti  ni odgojnu dimenziju  u ovom procesu.

„Jer samo kod odgojenog čovjeka znanje može kao mudrost proisteći i biti korisno svima. Kod čovjeka koje ima znanje, a nema odgoj to znanje može postati lukavština, a lukavština nije nikome ništa dobro donijela. Uvijek je štetna. I zato sam insistirao da se na toj odgojnoj dimenziji itekako poradi“, poručio je Mirza Mušija, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u ZDK (SDA).

Nadležni ministar je sugerirao prosvjetnim radnicima da prihvate reformu, ali da je dobro preispitaju i sa profesionalne i sa ljudske dimenzije, te da prihvate ono što je dobro za naše podneblje i kulturu, jer djeca ne smiju biti predmet nečijeg eksperimenta.

federalna.ba

ZDK