Objavljena prvostepena presuda u predmetu 'Adnan Salčin i drugi'

Objavljena prvostepena presuda u predmetu 'Adnan Salčin i drugi'

Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu 'Adnan Salčin i drugi' donio prvostepenu presudu kojom su optuženi Adnan Salčin i Šefkija Vila oglašeni krivim što su radnjama opisanim u izreci presude počinili krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. KZBiH, saopćeno je iz tog suda.

Optuženima je izrečena uvjetna osuda, kazna zatvora od šest mjeseci, koja neće biti izvršena ako optuženi  u roku od jedne godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počine novo krivično djelo.

Istovremeno, optuženo pravno lice „Vilamont“ d.o.o. Jablanica oglašeno je odgovornim što je kao pravna osoba, u redovnom poslovanju raspolagalo protupravno ostvarenom imovinskom koristi od 36.535 KM, koju je uime, za račun i u korist istog ostvario optuženi Adnan Salčin u svojstvu direktora – odgovorne osobe u pravnoj osobi. Sud je optuženom pravnom licu „Vilamont“ d.o.o. Jablanica izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3.000 KM.

Od optužene pravne osobe „Vilamont“ d.o.o Jablanica se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 36.535,00 KM, umanjena za iznos koji je optuženo pravno lice „Vilamont“ d.o.o Jablanica već uplatilo u budžet BiH, tako da preostali dug iznosi 1.767,63 KM.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda u roku od petnaest dana od prijema pismenog otpravka.

federalna.ba/Fena

Sud BiH prvostepena presuda Adnan Salčin i drugi
džamija požar prvostepena presuda
0 03.04.2024 18:03
Selmo Cikotić Bugojno Sud BiH
0 02.04.2024 13:00
Sud BiH optužnica Veljko Brajić
0 01.04.2024 13:52
Zulfikar Ališpago Trusina Sud BiH
0 29.03.2024 12:52
Sud BiH Milorad Dodik Miloš Lukić suđenje
0 25.03.2024 09:52