Obilježen Dan predškolskog odgoja Hercegovačko-neretvanskog kantona

U Mostaru je, u organizaciji predškolskih ustanova, Zavoda za školstvo Mostar i Pedagoškog zavoda Mostar, održan Dan predškolskog odgoja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Plenarno izlaganje i 12 radionica pratila su 253 odgojno-obrazovna djelatnika ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Svrha obilježavanja Dana predškolskog odgoja je, kazali su organizatori, promocija odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi -  za razvoj inteligencije najvažnijeg perioda jer se 75 posto sposobnosti za učenje razvije do 7 godine života.

Studije koje se bave ranim i predškolskim odgojom i obrazovanjem naglašavaju važnost provođenja kvalitetnih programa, a ključni sudionici u formiranju mladog čovjeka su odgojno-obrazovni djelatnici, zbog čega je na skupu stavljen naglasak na njihovu ulogu.

„Odgajatelji zajedno sa svojim stručnim timovima, uz svesrdnu pomoć direktora, provode kvalitetne odgojno-obrazovne programe. I pored toga što nemamo kvalitetnu zakonsku regulativu, možemo se pohvaliti kvalitetnom praksom, pristupom usmjerenim na dijete. Kroz projektne aktivnosti koje provodimo posljednjih godina definirali smo ishode i pokazatelje za razvojna područja koja podržavaju cjelovit razvoj djeteta. Prati se svako dijete, procjenjuju njegove jake strane i nude izazovi kako bi ostvarilo svoj puni potencijal. Na temelju postignuća djece i njihovih razvojnih mogućnosti planiraju se aktivnosti. Zato danas ponosno stojimo ovdje, ponosni na ono što radimo, odgovorno, savjesno i nadasve profesionalno, svjesni činjenice kako je buduća intelektualna snaga ovoga društva povjerena odgajateljima“, kazala je Marina Zeleničić, stručna savjetnica za predškolski odgoj pri Ministarstvu obrazovanja HNK-a.

Istaknuto je i kako su odgajatelji izborom poziva, jer je posao odgajatelja poziv, preuzeli odgovornost odgoja i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Dužnosnike odgovorne za odgoj i obrazovanje djece zato su javno pitali imaju li njihovu podršku - u donošenju zakona i podzakonskih akata, u finansiranju svakog djeteta u HNK-u, nebitno je dolazi li iz javnog ili privatnog sektora, podršku u izjednačavanju plata s odgojno-obrazovnim djelatnicima zaposlenim u sistemu školstva. Upozorili su i na činjenicu da je Hercegovačko-neretvanski jedini kanton u Federaciji BiH koji nema zakon o predškolskom odgoju.

federalna.ba/Adla Dizdar-Hodžić

HNK predškolski odgoj