Obavljena rasprava o Zakonu o strancima koji se usklađuje s pravnom stečevinom EU

Obavljena rasprava o Zakonu o strancima koji se usklađuje s pravnom stečevinom EU

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavili su na današnjoj sjednici raspravu o izmjenama Zakona o strancima BiH kojima se ova oblast usklađuje s pravnom stečevinom Evropske unije.

Tokom rasprave o zakonskim izmjenama, opozicioni poslanici su kazali da mnoge stvari nisu u ovom zakonu precizirane, a moglo se to uraditi da izmjene nisu usvajane po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Poslanik Stranke demokratske akcije (SDA) Šerif Špago kaže da se zakonom ne definiraju pitanja boravka i rada sezonskih radnika, niti osoba koje su dobile dozvolu za rad u jednoj firmi, a onda rade u drugoj firmi.

- Sve tu to stvari koje su se mogle popraviti jer su tehničke prirode, a ne političke, da smo imali skraćeni postupak donošenja izmjena Zakona o strancima BiH. Također, ovdje se mijenja više od 50 posto postojećeg zakonskog rješenja i u toj situaciji potrebno je donijeti novi zakon - upozorio je.

Poslanik Kluba NES - Za nove generacije Jasmin Emrić tvrdi da se zakon uopće ne bavi migracijskim tokovima kojima je BiH bila izložena intenzivno, a iako je zapadnobalkanska ruta kretanja migranata oslabljena, ona je još uvijek aktuelna.

- U skladu s tim je neophodno poboljšanje Zakona o strancima, ali i Zakona o azilu posebno jer u postojećem zakonima nije definirano postojanje privremenih prihvatnih centara. Zato se pitam kako je ovaj zakon u hitnoj proceduri, a Zakon o azilu nije budući da jedan drugog nadopunjuju - dodao je.

Budući da su poslanici i tokom rasprave o zakonu problematizirali hitnost sjednice i donošenja ovog zakona, predsjedavajući Doma Marinko Čavara (Hrvatska demokratska zajednica - HDZ) upozoravao ih je da poštuju Poslovnik i raspravljaju o stvarima koja se tiču tačke dnevnog reda, na šta je poslanik Srpske demokratske stranke (SDS) Mladen Bosić kazao da je to nedemokratsko vođenje sjednice.

- Vi iz vladajuće koalicije već ste sve dogovorili i znate da kao većina želite hitno završiti ovu stvar, ali morate poštovati ono šta poslanici govore i dozvoliti im da na svoj način raspravljaju o zakonima - dodao je Bosić.

Poslanici Demokratske fronte (DF) tražili su polusatnu pauzu, nakon koje su najavili da će tražiti smjenu Čavare s mjesta predsjedavajućeg Doma u pisanoj formi ukoliko ne bude i dalje dozvoljavao poslanicima da diskutiraju.

Poslanik Naroda i Pravde Nihad Omerović pak je naglasio da su izmjene Zakona o strancima kvalitetno pripremljene, a u Zakon su integrirane i unesene sve potrebne EU norme i standardi.

Iz Vijeća ministara BiH, koje je i predložilo izmjene Zakona o strancima, kazali su da se njime preuzimaju četiri uredbe EU donesene od 2016. do 2021. godine u procesu kontinuiranog usklađivanja bh. propisa s pravnom regulativom EU-a.

Nakon obavljene rasprave, uslijedila je rasprava o hitnosti procedure donošenja Prijedloga zakona o organizaciji tržišta vina u BiH za koji Vijeće ministara BiH također tvrdi da predstavlja usklađivanje s pravnom stečevinom EU.

federalna.ba/Fena

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Zakon o strancima
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH
0 21.05.2024 20:37
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Zakon o strancima
0 21.05.2024 17:30
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Izborni zakon
0 21.05.2024 13:50
Izborni zakon Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH
0 21.05.2024 08:11
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH
0 18.04.2024 14:50
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH
0 02.04.2024 17:52