videoprilog Mime Golubić (Federacija danas)

Strateški cilj VSTV-a BiH je kontinuirano unapređenje rada pravosudnih institucija

U Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) danas je održan sastanak dužnosnika na ministarskom nivou uz sudjelovanje međunarodnih predstavnika, a s fokusom na neophodne reformske korake i unapređenje rada pravosuđa te koordinirano djelovanje VSTV-a BiH i predstavnika izvršne vlasti u BiH.

Kako su sudionici sastanka istaknuli, potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji podrazumijevaju intenziviranje saradnje sve tri vlasti u BiH – zakonodavne, izvršne i sudske na realizaciji reformskih procesa i svih evropskih prioriteta.

Održavanje i zaključke ovog sastanka pozdravila je ambasadorica Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Johanna Strömquist, potcrtavajući značaj efikasnog djelovanja u novim okolnostima, a budući da je Bosni i Hercegovini dodijeljen kandidatski status, te da su u međuvremenu održani Opći izbori nakon čega je uslijedilo formiranje vlasti na svim razinama.

Podsjetila je u izjavi za medije datoj nakon sastanka kako Švedska pruža kontinuiranu podršku bh. pravosuđu te da je u u tom kontekstu ostvarena saradnja VSTV-a BiH sa Sudskom administracijom Švedske (pandan VSTV-u BiH) i Švedskom agencijom za izvršenje, a u sklopu konkretnog projekta u oblasti žalbenog i izvršnog postupka, odnosno uvođenju novih modela rada i jačanju efikasnosti bh. pravosuđa.

Strömquist je ukazala na veliki broj neriješenih predmeta, kao i na dužinu trajanja postupaka, a što predstavlja veliki izazov s kojim se pravosuđe u BiH suočava te, istovremeno, i ključne aspekte projekta "Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužitelja u BiH", koji se realizira uz podršku Švedske.

Upozorila je kako je zakašnjela pravda, zapravo, nepravda, navodeći kako su građani koji su prinuđeni dugo čekati na sudsku odluku uskraćeni za pristup pravdi.

Novinarima se istim povodom obratio i predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija, navodeći kako projekt o kojem je razgovarano ima sedam komponenti, a da je fokus bio na tri i to – unapređenju poslovnih aktivnosti u sudovima, uključujući edukaciju nesudskog osoblja.

Druga komponenta se odnosi na institut suđenja u razumnom roku, a treća se tiče izvršnog postupka, s intencijom da se ovaj postupak ubrza i učini efikasnijim, a prije svega putem omogućavanja pristupa podacima o imovini izvršenika.   

Lagumdžija je upozorio na pojavu da se u sklopu parničnog postupka, od podnošenja tužbe do drugostepene presude čeka i do nekih osam godina,  što je, kako navodi, nedopustivo i što upućuje na imperativ - reforme žalbenog postupka.

Predsjednik VSTV-a BiH ističe kako u suštini treba iznaći novo zakonsko rješenje, te prevashodno uspostaviti praksu prethodnog odobrenja žalbe kako bi se maksimalno suzio prostor za ulaganje žalbi iz, nerijetko, kalkulantskih razloga i pobuda.

Odgovarajući na novinarski upit u kontekstu spomenutog projekta, Lagumdžija je kazao kako se u prvoj fazi nužno angažirati na kreiranju zakonskih/normativnih pretpostavki kako bi ključni elementi tog projekta zaživjeli u svim sudovima u BiH (dosada su to bili sudovi nositelji pilot-projekata). Dodao je kako je pilot-projekat bilo uključeno ukupno 18 sudova u BiH.

Na značaj efikasnijeg djelovanja u spomenutim oblastima ukazao je i sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Željko Bogut, podsjećajući kako je ovo ministarstvo prioritetno angažirano na realizaciji obaveza iz dokumenta – Strategije za reformu sektora pravde, uključujući i harmonizaciju propisa u BiH, odnosno iznalaženju optimalnih zakonskih rješenja.

U tom pogledu, ocijenio je vaoma dobrom saradnju ostvarenu s VSTV-om BiH, entiteskim ministarstvima pravde i Pravosudnom komisijom Brčko distrikta BiH, naglašavajući važnost da se putem koodinacije i postizanja unutarnjeg konsenzusa dođe do najboljih rješanja, imajući pritom u vidu svu složenost ustavnog uređenja države BiH.

Spremnost za realizaciju naznačenog projekta istaknuo je i pomoćnik ministra pravde RS Slobodan Zec, navodeći da su u te aktivnosti uključeni svi najveći sudovi iz tog bh. entiteta uz snažnu podršku resornog ministarstva.

Podsjetio je kako je Ministarstvo pravde RS preuzelo proaktivnu ulogu kada se radi o efikasnosti sudskih postupaka, te da u normativnom smislu predlaže određena zakonska rješenja, uključujući organizaciono i kadrovsko jačanje sektora pravde, o čemu, među ostalim, svjedoči i pet novouspostavljenih pravosudnih institucija u RS-u.     

Kako je rečeno, prioriteti najnovijeg projekta su - unapređenje pravnog okvira izvršnog postupka i postupka po žalbi te promjena trenutne strukture osoblja u sudovima, što bi se direktno reflektovalo na veću dostupnost pravde građanima.

Ocijenjeno je kako trenutna zakonska rješenja u oblasti žalbenog i izvršnog postupka otežavaju brz pristup pravdi i visok stepen namirenja potraživanja, a što direktno uzrokuje i dodatne troškove, kako za građane, tako i za same sudove.

Sudionici sastanka poručili su kako je napredak u reformskim aktivnostima sektora pravde od ključnog značaja za evropski put Bosne i Hercegovine, te da omogućava veću sigurnost i povjerenje građana u pravosuđe, kao i cjelokupan sistem pravne države.

Rad na postizanju punog usklađivanja sa evropskim standardima u području sektora pravde zajednička je obaveza pravosudne i izvršne vlasti, zbog čega je u provođenju reformskih aktivnosti potrebno zajedničko djelovanje VSTV-a BiH kao regulatornog pravosudnog tijela i ministarstava pravde kao kreatora zakonskih, podzakonskih i drugih propisa u sektoru pravde, poručeno je, među ostalim, sa sastanka održanog u VSTV-u BiH.

federalna.ba/Fena

VSTV BiH Švedska
Dijana Kajmaković VSTV BiH suspendovana
0 03.04.2024 13:14
VSTV BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH
0 30.03.2024 17:34
Lejla Numanović sutkinja disciplinski predmet VSTV BiH
0 26.03.2024 08:33
Švedska posjeta Elmedin Konaković
0 25.03.2024 11:32