Novalić, Milićević i Drljača razgovarali s Lendom i Stojanovićem

Novalić, Milićević i Drljača razgovarali s Lendom i Stojanovićem

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i njegovi zamjenici, federalni ministri Jelka Milićević i Vesko Drljača, sastali su se danas u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu sa potpredsjednicima Federacije BiH Refikom Lendom i Igorom Stojanovićem. Sastanku je u ime predsjednice Federacije BiH Lidije Bradare prisustvovala savjetnica Mira Bagarić.

Tom prilikom razgovarano je o rješavanju smještaja izvršne vlasti Federacije BiH. S obzirom na to da se kabineti predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH još nalaze u zgradi Predsjedništva BiH, koje je ranijom odlukom zatražilo njihovo iseljenje, Vlada FBiH je s ciljem rješavanja njihovog smještaja zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da osigura adekvatan prostor.

Inače, Federalna vlada u ovom mandatu prva je koja je prije pet godina riješila pitanje smještaja Vlade Federacije u Sarajevu. Do tada se nalazila u iznajmljenim prostorijama, kao i većina federalnih ministarstava i institucija. Kupovinom zgrade „Energoinvesta“ pored Vlade i njenih stručnih službi, osiguran je i smještaj za većinu federalnih ministarstava i institucija, čije je sjedište u Sarajevu.

Danas su i za smještaj ureda predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH ponuđene konkretne prostorije u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu.

- Zajednička saradnja federalne izvršne vlasti je od ključne važnosti za donošenje najboljih odluka koje su u interesu Federacije i svih njenih građana. Vjerujem da ćemo u najkraćem periodu imati najbolje rješenje za konačni smještaj ureda predsjednika i potpredsjednika Federacije - kazao je premijer Novalić.

Potpredsjednici Lendo i Stojanović zahvalili su se na upriličenom sastanku, te najavili da će se o iznesenom prijedlogu Vlade FBiH za smještaj uskoro izjasniti.

Sastanku je prisustvovao i direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Davorin Korać, a svi učesnici danas su i obišli ponuđeni prostor u sjedištu Federalne vlade za smještaj ureda predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

federalna.ba/Fena

Vlada FBiH Fadil Novalić Jelka Milićević Vesko Drljača Igor Stojanović Refik Lendo