NES i SBiH predložili amandmane na Ustav Federacije BiH
(Izvor: Fena)

NES i SBiH predložili amandmane na Ustav Federacije BiH

Klubovi zastupnika Narodnog evropskog saveza (NES) i Stranke za BiH (SBiH) u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH dostavili su parlamentarnoj Ustavnoj komisiji na razmatranje i usvajanje prijedlog amandmana koji će, kako navode, omogućiti implementaciju izbornih rezultata.  

Radi se o prijedlogu amandmana koji tretiraju postupak imenovanja Vlade Federacije BiH s detaljnim obrazloženjem, navodi se u zajedničkom saopćenju spomenutih stranaka.

Kako se nadalje navodi, upravo će se na pitanjima izmjene Ustava pokazati kome su bitne stolice, a kome država Bosna i Hercegovina.

Prema predloženim amandmanima, uvodi se mogućnost da predsjednik Federacije BiH uz saglasnost jednog od potpredsjednika ili dva potpredsjednika bez saglasnosti predsjednika Federacije izvrše imenovanje Vlade Federacije BiH.

- Ukoliko ni na ovaj način nije moguće imenovati Vladu Federacije, prijedlog odluke o imenovanju Vlade u Parlament FBiH može poslati predsjednik Federacije ili jedan od potpredsjednika, u dodatnom roku koji je propisan ovim amandmanom - navodi se.

U saopćenju se podsjeća kako u skladu sa važećim odrebama člana IV.B.2.5 Ustava Federacije BiH, predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju, u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika.

Prema prijedlogu NES-a i SBiH, ukoliko se ne postigne saglasnost za imenovanje Vlade Federacije, odluku o imenovanju Vlade FBiH donosi predsjednik Federacije uz saglasnost jednog od potpredsjednika, ili dva potpredsjednika bez saglasnosti predsjednika Federacije, u roku od tri dana nakon isteka roka, koju dostavljaju Zastupničkom domu na potvrđivanje većinom glasova.

- Ukoliko se odluka o imenovanju Vlade Federacije ne donese ni tada, predsjednik Federacije ili jedan od potpredsjednika u roku od tri dana od isteka roka prijedlog odluke dostavlja Zastupničkom domu na razmatranje i odlučivanje - pojašnjava se, te precizira kako je Vlada Federacije BiH izabrana nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Zastupnički dom Federacije BiH.

U nastavku se obrazlaže i postupanje/procedura, ukoliko izostane potvrda Zastupničkog doma Federalnog parlamenta.

- Ukoliko Zastupnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije, postupak će se ponoviti, a rok od 30 dana počinje teći narednog dana nakon što Zastupnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije BiH - navodi se u saopćenju.

federalna.ba/Fena

NES Stranka za BiH amandmani na Ustav FBiH
Vlada Kantona Sarajevo Emir Dedović Almir Bečarevi Stranka za BiH
0 11.09.2023 18:09
Trojka Za nove generacije Stranka za BiH
0 24.07.2023 17:03