Natura FR “ Molitva šume ”

Povodom 21. marta Svjetskog dana šuma tema magazina Natura ovog petka je

 “ Molitva šume ”.

O zdravstvenom stanju pluća naše planete, šumskom fondu, klimatskim promjenama i biodiverzitetu, sječi i pošumljavanju, zakonu kojeg nema-prijedlozima, izazovima i preprekama u šumarskom sektoru te katastrofalnim požarima i naučnim istraživanjima na terenu razgovaramo sa akademikom prof.dr.Daliborom Ballianom i ing.šumarstva Refikom Hodžićem delegatom Skupštine Udruženja  inženjera i tehničara šumarstva FBiH.

 

Urednica i voditeljica Alma Jusubašić

Natura magazin