Nakon usvajanja zahtjeva za razrješenje premijera Forte, Skupština KS razmatra Nacrt Budžeta
(Izvor: Fena/Hazim Aljović)

Nakon usvajanja zahtjeva za razrješenje premijera Forte, Skupština KS razmatra Nacrt Budžeta

Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo pojedinačnim izjašnjavanjem zastupnika usvojila zahtjev za razrješenje Edina Forte sa pozicije premijera KS, u nastavku sjednice zastupnici razmatraju Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu koji iznosi 1.193.051.372 KM.  

Ministar finansija KS Davor Čičić je zastupnicima prezentirao Nacrt Budžeta te naveo da ukupan iznos višegodišnjih kapitalnih ulaganja u Nacrtu iznosi 157.430.095 KM.  

Višegodišnja kapitalna ulaganja, pojsnio je, finansiraju se iz sljedećih izvora: budžetska sredstva 16.349.054 KM, namjenski prihodi 27.543.233 KM, prihodi od korisnika 1.406.500 KM i primici 112.131.308 KM.  
 
Tekući transferi su planirani prioritetno u skladu sa zakonskim obavezama i u skladu sa realnim mogućnostima Nacrta budžeta KS za 2023. godinu i iznose 243.876.604 KM. 

Za Ministarstvo pravde i uprave su subvencije javnim preduzećima - JP Televizija Kantona Sarajevo 4.000.000 KM, a za Ministarstvo za boračka pitanja je novčana egzistencijalna naknada demobilisanim borcima u 8.268.000 KM i odnosi se na isplatu naknade koja proističe iz federalnog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica za oko 3.265 osoba.  

Ministarstvo saobraćaja subvencionira javni prijevoz u iznosu od 21.000.000 KM. Sredstva se odnose na subvencioniranje prevoza penzionera, studenata, đaka i nezaposlenih osoba koji koriste usluge JKP „Gras“ d.o.o Sarajevo i Centrotrans d.d. Sarajevo, kao i na sufinansiranje prevoza đaka u osnovnim školama po općinama. 

Za poticaj razvoju male privrede izdvojeno je 7.000.000 KM, a za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, zaštita porodice sa djecom izdvojeno je 60.000.000 KM. 

Pored ostalog, Ministarstvu unutrašnjih poslova KS osigurano je za kupovinu helikoptera 12.150.000 KM, a za nabavku zemljišta za hangar 5.000.000 KM. 

Javna rasprava bi, po najavi ministra Čičića, trajala 20 dana, a zastupnici bi u Prijedlogu Budžeta imali priliku podnijeti amandmane. 

U toku je pauza, nakon koje će ministar Čičić odgovarati na zastupnička pitanja. 

federalna.ba/Fena

Nacrt budžeta Skupština KS