Nakon izvršenih analiza Republika Srpska povlači "Prime Hydration"
(Izvor: Ilustracija/SODA.BA)

Nakon izvršenih analiza Republika Srpska povlači "Prime Hydration"

Imajući u vidu pojačano interesovanje javnosti u vezi sa prometom bezalkoholnog pića "Prime" na tržištu Republike Srpske, republička inspekcija za hranu je uputila pet uzoraka proizvoda "Prime Hydration" na laboratorijsku analizu i ocjenu zdravstvene ispravnosti i usklađenosti deklaracije sa važećim propisima.

Rezultatima laboratorijskih analiza utvrđeno je da deklaracija proizvoda koja je obilježena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, nije usklađena sa važećom zakonskom regulativom i sa originalnom deklaracijom, odnosno na istoj nisu navedeni svi potrebni podaci.

Također, utvrđeno je da proizvod „Prime Hydration“ koji se po svom sastavu svrstava u hranu obogaćenu nutrijentima, nije upisan u Registar hrane obogaćene nutrijentima, koji vodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a što je zakonska obaveza.

Hrana obogaćena nutrijentima je hrana kojoj se dodaju vitamini, minerali i određene druge materije s određenim hranljivim ili fiziološkim efektom koja nije vitamin ili mineral. Svaki subjekat u poslovanju hranom prije stavljanja na tržište Republike Srpske hrane za posebne prehrambene potrebe, dodataka ishrani i hrane obogaćene nutrijentima dužan je da podnese Ministarstvu zahtjev za upis hrane za posebne prehrambene potrebe, dodatka ishrani i hrane obogaćene nutrijentima u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe, Registar dodataka ishrani i Registar hrane obogaćene nutrijentima.

Obzirom na navedeno, inspekcija za hranu provodi mjeru povlačenja proizvoda sa tržišta, a u skladu sa odredbama Zakona o hrani kojim je propisano da je zabranjeno stavljati u promet hranu obogaćenu nutrijentima koja nije upisana u odgovarajući registar. Ovim putem pozivamo trgovce ukoliko do sada nisu informisani o povlačenju proizvoda, da ne čekaju dolazak inspektora, već da samostalno uklone proizvod iz prometa.

U dijelu ocjene zdravstvene ispravnosti, analizom je utvrđeno da su vrijednosti ispitivanih parametara u granicama referentnih vrijednosti definisanih važećim pravilncima. 

Podsjećamo da je kontrolama u prodajnim objektima i prilikom uvoza utvrđeno da se na tržištu Republike Srpske ne nalazi proizvod "Prime Energy" koji je prethodno zabranjen u Sloveniji i Hrvatskoj, a kod kojeg je utvrđeno da u sebi sadrži "L-teanin" čije prisustvo nije dopušteno u bezalkoholnim pićima.

federalna.ba/Inspektorat RS

Republika Srpska piće Prime povlači
Republika Srpska Radnici pravosuđe štrajk
0 28.02.2024 12:27
akcija policija Republika Srpska KPZ Bijeljina
0 26.02.2024 09:07
Refik Lendo Banja Luka Banjaluka Republika Srpska Ustavni sud BiH
0 14.02.2024 21:36
The Guardian avioni SAD Republika Srpska
0 09.01.2024 09:57