Nacionalne manjine - Pavel Ocepek (2. dio)

Pavel Ocepek lektor Slovenskog jezika na Univerzitetu u Sarajevu BiH govori o izazovima pred nacionalnim zajednicama kako u BiH tako i u Evropi. 

Urednica i voditeljica emisije, Arjana Tafro.

Nacionalne manjine