Na svečanoj sjednici Kantonalnog štaba CZ BPK Goražde dodijeljena priznanja

Na svečanoj sjednici Kantonalnog štaba CZ BPK Goražde dodijeljena priznanja

Svečanom sjednicom Kantonalnog štaba Civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, obilježen je Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civine zaštite Federacije BiH.  

Ovom prilikom ukazano je na značaj i ulogu službi civilne zaštite  u spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara te je odato priznanje službama civilne zaštite i zaslužnim pojedincima.

Komandant Kantonalnog štaba Civilne zaštite Muradif Kanlić napomenuo je da civilna zaštita u savremenom društvu na svim nivoima predstavlja dio vladinog sigurnosnog sektora u cjelokupnom sistemu zaštite i spašavanja te da pored  preventivnog djelovanja ima značajnu ulogu u kriznim situacijama.

Naglašeno je da su do sada uložena velika materijalna sredstva i napori  s ciljem unapređenja  sistema zaštite na tom području, ali da predstoji još mnogo posla  kako bi CZ bila spremna na sve moguće izazove.

Zaslužnim pojedinicima, ustanovama te organizacijama  uručena su priznanja  za doprinos u zaštiti i spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara.

Priznanje  “Pohvala Civilne zaštite” dodijeljeno je Jedinici za podršku Uprave policije  MUP-a BPK Goražde, Službi za higijensko-epidemiološku zaštitu i unapređenje životne sredine BPK, Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici (PVJ) Goražde, Gorskoj službi spašavanja (GSS) Goražde, Kajakaškom klubu  „Buk“ Goražde, Službi za medicinsku pomoć BPK te Dženanu Brkaniću, direktoru Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo koja u kontinuitetu pruža podršku Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK Goražde.

federalna.ba/Fena

Goražde BPK Goražde Dan civine zaštite Federacije BiH Međunarodni dan civilne zaštite