Mladi iz BiH prepoznaju sporne sadržaje na društvenim mrežama
(Izvor: Fena/Hazim Aljović)

Mladi iz BiH prepoznaju sporne sadržaje na društvenim mrežama

Regionalnim panelom, HUB za digitalnu sigurnost danas je u Sarajevu okončan projekt  tokom kojeg su mladi iz zemalja regiona pratili nasilni ekstremizam na društvenim mrežama, te svojim preporukama doprinijeli prevenciji nasilnog online sadržaja u svojim zajednicama.

Zaključke i preporuke na panelu je predstavio profesor sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Zlatan Bajramović, navodeći da je važno da su mladi prepoznali sporne sadržaje na društvenim mrežama.

- Za vrijeme implementacije projekta bavili smo se prepoznavanjem govora mržnje, radikalizma, ekstremizma i terorizma. Utvrdili smo da je na društvenim mrežama najzastupljeniji govor mržnje. Tome smo svjedoci bili upravo jučer kada je izglasana Rezolucija UN-a o genocidu u Srebrenici. Ova vijest je prouzrokovala niz neadekvatnih ponašanja na društvenim mrežama, te se ponovo pojavio govor mržnje – izjavio je Bajramović.

Iako se projekt završio održavanjem panela, ističe da je on aktuelan zbog učestalih loših ponašanja na internetu. Zato je bitno da „mladi prepoznaju takve sadržaje i prijave počinioce ovakvih ponašanja, kao i da ti počinioci budu akdekvatno sancionisani“.

Projekat je podržala Ambasada Nizozemske u BiH, te je zamjenica ambasadora  Anne-Marije van de Sraaij kazala da je Vlada Nizozemske posvećena konstruktivnom dijalogu i pružanju podrške zemljama koje nastoje ući u Evropsku uniju.

- U tom smislu radimo na unapređenju zakonodavnog okvira kako bi se osigurala bolja stabilnost u BiH i regiji. Radimo na tome da se suzbije nasilni ekstremizam, sa organizacijama civilnog društva. Također, nastojimo jačati demokratiju jer vjerujemo da kroz bolji rast i napredovanje zapravo gradimo bolje uslove za sve građane – rekla je zamjenica nizozemskog amabasadora u BiH.

Uime nevladine organizacije „JaBiHEU“ Lara Sutović naglasila je da su mladi monitori iz BiH izvještavali o nasilnom ekstremizmu na društvenim mrežama tokom dvogodišnjeg projekta.

- Okupili smo više do 100 učesnika iz BiH, Srbije i Crne Gore, mladih ljudi, predstavnika nevladinog sektora, kao i nadležnih institucija. Pokazali su da je digitalna sigurnost veoma aktuelna tema pogotovo kada se današnja tehnologija rapidno razvija. Imamo veliki spektar mogućnosti koje nam pružaju društvene mreže, te smo ukazali na izazove koje oni nose sa realizacijom ovog projekta – navela je Sutović.

Projekt je rezultirao napravljenim preporukama u cilju da se pokaže mladima kako se na pravilan način zaštiti na društvenim mrežama.

Rečeno je da su posebno opasne stranice i portali koji promoviraju desno orijentirane političke stavove, pokrete i stranke. Sadržaji takvih stranica usmjereni su protiv lijevo orijentiranih političkih stranaka , migranata, rodne ravnopravnosti, kao i promocije ljudskih i manjinskih prava.  

Projekat „HUB za digitalnu sigurnost – Mladi bh. monitori prate i izvejštavaju o nasilnom ekstremizmu“ nastao je kao odgovor na porast govora mržnje na društvenim mrežama, kao i na nedostatak informacija o izvorima i uzrocima ekstremnih sadržaja posebno onih koji generišu mladi.

federalna.ba/Fena

HUB Sarajevo mladi Društvene mreže