Ministri o izgradnji gasovoda na južnoj i novoj istočnoj interkonekciji
(Izvor: Arhiv)

Ministri o izgradnji gasovoda na južnoj i novoj istočnoj interkonekciji

Vijeće ministara održaće danas sjednicu na čijem su dnevnom redu nacrti osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između BiH i Srbije o izgradnji gasovoda na novoj istočnoj interkonekciji, kao i između BiH i Hrvatske o izgradnji gasovoda na južnoj interkonekciji.

Izgradnja gasovoda "Nova istočna interkonekcija BiH i Srbije" obuhvata pravac granica Srbije-BiH-Bijeljina-Banjaluka-Prijedor-Novi Grad, a gasovod "Južna interkonekcija BiH i Hrvatske" pravac Zagvozd-Posušje-Novi Travnik/Travnik, sa odvajanjem za Mostar.

Ove tačke uvrštene su u dnevni red 11. sjednice Vijeća ministara na prijedlog ministara finansija i trezora i vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Zorana Tegeltije i Staše Košarca.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa na sjednici će biti razmatran i izvještaj o efektima primjene odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, te prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata.

Ministri bi trebalo da razmotre i nacrt osnova za vođenje pregovora i zaključivanje ugovora između EU i BiH o pravnoj saradnji u krivičnim stvarima između Agencije EU za saradnju u krivičnom pravosuđu (EUROJUST) i nadležnih tijela BiH, zatim prijedlog odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

U planu je rasprava o nacrtu zakona o spoljnim poslovima BiH, nacrtu zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, kao i o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, objavljeno je na stranici Vijeća ministara.

Predviđena je i rasprava o prijedlogu odluke o prestanku važenja odluke o višegodišnjem projektu remonta helikoptera za period 2013-2014. godine, prijedlogu odluke o izmjenama i dopuni odluke o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage, te prijedlogu odluke o finansiranju višegodišnjeg projekta školovanja oficira vojno-evidencione specijalnosti avijacija.

Rasprava bi trebalo da bude vođena i o prijedlogu odluke o visini jednokratne novčane naknade za rad članu Komisije za plate i naknade u institucijama BiH koji je imenovan ispred reprezentativnih sindikata zaposlenih u institucijama BiH, te prijedlogu odluke o izmjeni odluke o imenovanju Vijeća Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH.

Dnevnim redom je obuhvaćen i prijedlog odluke o utvrđivanju planskih iznosa prihoda po osnovu pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi (rutne naknade) u vazdušnom prostoru BiH za 2023. godinu.

Pred ministrima bi trebalo da bude i prijedlog odluke o usvajanju strategije intelektualne svojine BiH 2022-2026. godine - drugi krug glasanja, prijedlog odluke o usvajanju strategije za borbu protiv korupcije 2022-2024. i akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2022-2024, sa prijedlogom ove strategije i akcionog plana.

Ministri bi trebalo da se upoznaju i o sadržaju informacije o učešću predsjedavajuće Vijeća ministara Borjane Krišto na Drugom samitu za demokratiju, te da se izjasne o određenom broju kadrovskih pitanja.

Sjednica Vijeća ministara prvobitno je bila zakazana za 27. april.

federalna.ba/Srna

Vijeće ministara BiH
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH Vijeće ministara
0 13.05.2024 17:02
Edin Forto Vijeće ministara BiH
0 07.05.2024 18:26
Zukan Helez Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH Sud BiH Izborni zakon BiH
0 07.05.2024 17:46