Prilog Aida Hasanbegović

Ministar Delić sa Udruženjem poslodavaca rješava izazove na tržištu rada

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić razgovarao je danas sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Federacije BiH o ključnim temama zapošljavanja i tržišta rada. Zaključeno je da zajednički treba rješavati izazove na tržištu radne snage te da se do kraja godine očekuje donošenje novog Zakona o radu.

 

Ministar Adnan Delić je rekao da nastavljaju intenzivnu saradnju sa Udruženjem poslodavaca u mnogim segmentima iz nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike. Naveo je da su u proteklom periodu pripremili izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. To je jedan od najvažnijih  reformskih zakona kada je tržište rada u pitanju, kazao je Delić:

“Već smo usvojili dopune Zakona o radu kojima se omogućava rad redovnim studentima. Na početku mandata usvojena je Strategija zapošljavanja na nivou Federacije BiH što je od velikog značaja i trenutno radimo na njenoj implementaciji. Pripremili smo također zakon o zapošljavanju stranaca u Federaciji BiH koji se bavi određenim procedurama prilikom dolaska stranih radnika.”

 

Delić je istakao da ne razmišljaju o uvozu strane radne snage prije nego što se iskoristi domaća. Naglasio je da provode jedan novi model zapošljavanja koji se zove Garancija za mlade sa pilot projektima u općinama Visoko i Čitluk:

„On skraćuje rok od kada osoba izlazi iz obrazovnog sistema do svog prvog zaposlenja ili od kada osoba ostane bez posla do novog zaposlenja. Trenutno je taj rok na nivou FBiH, otprilike godinu dana, a taj model predviđa njegovo smanjenje na otprilike četiri mjeseca.“

 

Jedan od ključnih problema koji danas imaju poslodavci, prema riječima predsjednika Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnana Smailbegovića, vezan je upravo za radnu snagu i reguliranje tržišta rada. Pohvalio se dobrom komunikacijom sa resornim Ministarstvom:

Međutim, rezultati nam nisu u skladu sa nekim našim očekivanjima. Dosta zakona koje smo pripremali sa Ministarstvom i ostalim zainteresovanim stranama je u proceduri kao što su zakon o posredovanju u zapošljavanju, zakon o zapošljavanju stranaca te izmjene Zakona o zaštiti na radu.“

 

Kad iscrpimo resurse domaće radne snage moramo liberalizirati zapošljavanje stranaca što nas čeka jer bh. ekonomija dugoročno neće moći bez toga. To su nam u ovom trenutku ključne procedure, zaključio je Smailbegović.

 

 

 

Adnan Delić
Adnan Delić Tomislav Martinović
0 20.07.2024 11:26
sigurne kuće sigurna kuća Adnan Delić
0 19.07.2024 22:21
Tomislav Martinović Adnan Delić
0 19.07.2024 18:53
Adnan Delić sigurne kuće ugovori zbrinjavanje
0 19.07.2024 12:38