Mehmedić: Budžet ZDK-a stabilizirajući i ujedno socijalnog karaktera

Mehmedić: Budžet ZDK-a stabilizirajući i ujedno socijalnog karaktera

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, kojim su planirani ukupni prihodi i primici od 540.582.580,00 KM, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 536.301.950,00 KM. Preostali iznos od 4.280.630,00 KM planiran je za pokriće deficita iz ranijih godina.

Premijerka ZDK-a Amra Mehmedić izrazila je zadovoljstvo što je većina skupštinskih zastupnika podržala Vladin prijedlog Budžeta koji je u odnosu na rebalans Budžeta za 2022. godinu iz decembra prošle godine veći za 43.154.909,00 KM ili 10,49 posto.

- Budžet je stabilizirajućeg, a ujedno i socijalnog karaktera, budući da se na bruto plate i naknade zaposlenih izdvaja 49,63 posto te za socijalna davanja 15,65 posto, tako da su ove dvije skupine u strukturi rashoda zastupljene sa 65,28 posto. Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 9,17 posto, dok se ostatak raspoloživog budžeta odnosi na materijalne izdatke, otplate kredita i finansiranje kamata - rekla je Mehmedić.

Naglasila je da u Budžetu nisu planirana kreditna zaduženja te da su povećana sredstva podsticaja u oblasti poljoprivrede, privrede, izdvajanja za mlade, kao i  izdvajanja za boračku populaciju u dijelu egzistencijalne naknade.

- Svakako je važno napomenuti da smo u ovom budžetu osigurali sredstva za porodilje, tako da ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim našim nezaposlenim porodiljama što su imale strpljenja i najavim da će porodiljne naknade biti isplaćene već u ponedjeljak - rekla je premijerka ZDK.

Istakla je da je Vlada u procesu donošenja ovog budžeta vodila razgovore i pregovore sa sindikatima budžetskih korisnika o povećanju plate te da su se usaglasili da se dijalog nastavi a plate povećaju u toku godine.

- Vrlo je važno da smo danas donijeli Budžet prevashodno zbog naših porodilja, a nastojat ćemo da u što kraćem vremenskom roku usvojimo i sve programe, koje sada treba da rade resorna ministarstva, kako bi budžet bio operativan krajem ovog mjeseca - rekla je premijerka Mehmedić, saopćeno je iz Pres-službe ZDK.

federalna.ba/Fena

ZDK budžet Amra Mehmedić
ZDK skraćeni postupak Zakon o plaćama i naknadama
0 22.05.2024 13:29
Adnan Delić ZDK Zenica Centar za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama
0 22.05.2024 11:23
ZDK nastavni program tržište rada
0 20.05.2024 18:26