Lukanović: Saobraćaj zauzima treće mjesto u zagađenju zraka

Evropski je dan bez automobila. Činjenica je da evropske institucije zagovaraju ubrzan prelazak na električna vozila. Čak su se i pojedini proizvođači orijentirali ka tome, jer je zagađenost uzrokovanu vozilima teško kontrolirati. Pojedini gradovi u Evropi, ali i u BiH, ovaj dan obilježavaju smanjenjem broja vozila u dnevnom prometu.

Pomoćnik ministra za saobraćaj TK-a Nenad Lukanović kaže da, prema statistikama, na području BiH u 2021. godini je registrovano preko milion i 150.000 motornih vozila.

"Od toga najveći broj motornih vozila je u Federaciji BiH. Na području TK-a imamo negdje cca. 138.000 motornih vozila i to je, prema broju vozila, pslije Kantona Sarajevo, najveći broj. 12% svih regsstrovanih motornih vozila je registrovano na području TK-a. Kada gledamo strukturu tih vozila, najveći broj je osobnih putničkih motornih vozila."

Ističe da Vlada TK-a i resorno ministarstvo svake godine daju i tehničku i organizacionu podršku obilježavanju dana bez automobila.

"Sa tim ciljem je jedan dio saobraćajnice, uži centar grada Tuzle zatvoren za saobraćaj, kako bi dali podršku i kako bi osvijestili građane da se može i bez automobila. Saobraćaj zauzima treće mjesto u zagađenju zraka."

federalna.ba

Evropski dan bez automobila Nenad Lukanović Tuzlanski kanton
Tuzlanski kanton ubistvo samoubistvo
0 21.08.2023 08:44
Tuzlanski kanton Premija osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja
0 08.08.2023 13:50
poljoprivreda poljoprivrednici Tuzlanski kanton
0 12.07.2023 18:32
Tuzlanski kanton
0 25.06.2023 18:01