Kultura, umjetnost, 17.03.2022.

Prva javna tribina  o Otomanskom i Austrougarskom naslijeđu u Sarajevu i savremenoj baštini/Concert hall Sarajevo na Marijin dvoru/ održana je u Olimpijskom muzeuj XIV ZOI
Prisustvovali su Ibrahim Spahić,predsjednik IPC/SWF,arhitektIica Tatjana Neidhradt,predsjednica Društva prijatelja Sarajeva,arhitektica Senka Ibrišimbegović,direktorica Olimpiskog muzeja i Ars Aevi.
Prenosimo izlaganje dr.BorisaTrapara,direktora Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa KS.  
Boris Trapara je arhitekta i istoričar arhitekture. Diplomske i postdiplomske studije arhitekture završio je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao stipendista vlade Francuske odlazi na doktorske studije u Pariz, u trajanju od tri godine na institut INALCO pri Univerzitetu Sorbonne Paris Cité, gdje 2019. doktorira s temom From Vienna to Sarajevo, role models and replicas in the architecture of Austro-Hungarian period i stiče titulu doktora istorijskih nauka. Studirao je paralelno na dva doktorska programa. Drugu doktorsku titulu iz oblasti tehničkih nauka stekao je 2020. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu.
Učestvovao je na domaćim i međunarodnim naučnim projektima i skupovima. Objavio je više od 50 stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama; časopisima, knjigama i na internet portalima. Kao gost predavač prezentovao je kulturno-istorijsko naslijeđe naše zemlje na arhitektonskim fakultetima u Stokholmu, Upsali, Gotlandu, Rigi, Beču i Parizu. Fokus njegovih interesovanja su zaštita i promocija kulturno-istorijskog naslijeđa. Aktivni je član Asocijacije arhitekata u BiH, NK ICOMOS u BiH i organizator i domaćin prvog Seminara o bosanskohercegovačkoj baštini na INALCO institutu, Sorbonne Paris Cité Univerzitetu.
Govorio je i ugledni arhitekta Zoran Doršner, poznat je po mnogim svojim ostvarenjima u BiH, a jedno od njih je i učešće u izradi Prostornog plana PP ZOI 84 i autor Ski centra.
Autor : Dunja Jelovac