Krug 99: Ima li BiH ima stručno, nezavisno i profesionalno pravosuđe?

Ne/zavisnost pravnog sistema, kompetencije i moral tema je ovonedjeljne sesije Kruga 99. Pravosuđe bi trebalo djelovati kao korektivni faktor svega što učine druge grane vlasti - stoga je važno postaviti pitanje – ima li BiH ima stručno, nezavisno i profesionalno pravosuđe?

„To opće mišljenje naroda i nedostatak povjerenja u pravosuđe nije bez razloga. I pored brojnih projekata, čini mi se da se pravosuđe sve više i više urušava. Političari prvo pokušavaju da utječu na izbor članova VSTV-a BiH, a onda preko toga dalje na imenovanja sudija i tužilaca“, kazala je advokatica Tatjana Savić.

Viši pravni savjetnik u Odjelu za pravna pitanja VSTV-a BiH Demir Delić podsjetio je kako je BiH prema relevantnim izvještajima - što uključuje Priebeov izvještaj, godišnje izvještaje  komisije EU-a, pa i percepciju građana i istraživačko novinarstvo - definisana kao država koja ima određene značajne slabosti i konceptu nezavisnosti pravosuđa, a što se reflektuje na izostanak kompetencija i morala nosialaca pravosudnih funkcija.

federalna.ba

Krug 99 pravosuđe Tatjana Savić Demir Delić