Prilog: Irena Antić

Krug 99: Bosni i Hercegovini treba dati pravo na demokratiju i ljudska prava

Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji treba ubrzati da bi se spriječilo da entitet Republika Srpska dalje destabilizira region, ali i da bi bilo zaustavljeno širenje ruskog imperijalizma na Balkan, poručeno je, među ostalim, sa redovne sesije Kruga 99 o temi "Univerzalni principi i bosanska stvarnost". Uvodničari su bili Azra Zornić, apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava, i Dejvid Petigru (David Pettigrew), američki profesor filozofije i studija holokausta i genocida. Zornić je naglasila da se sve države potpisnice Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda obavezuju da će poštivati presude Evropskog suda, a Bosna i Hercegovina je Konvenciju sa svim protokolima ratificirala 1997. godine.

Bosni i Hercegovini treba dati pravo na demokratiju i ljudska prava, omogućavajući svim građanima da se kandiduju za funkcije i da glasaju za kandidate prema svom izboru, rečeno je, među ostalim, na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi "Univerzalni principi i bosanska stvarnost". Uvodničarka Azra Zornić, apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, podsjetila je da se sve države potpisnice Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda obavezuju da će poštivati i provesti konačne presude Evropskog suda u svakom sporu u kojem su stranke, a Bosna i Hercegovina je Konvenciju sa svim protokolima ratificirala 1997. godine:

„U julu ove godine navršit će se punih deset godina od donošenja presude u predmetu 'Zornić protiv Bosne i Hercegovine'. Svih ovih deset godina etnonacionalni šovinisti svojim političkim djelovanjem, bolje rečeno, zloupotrebom svoje političke moći, uz svesrdnu pomoć susjeda iz Hrvatske i Srbije, koji pretenduju na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, sprečavaju svaki pokušaj provedbe moje presude.“

Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji treba ubrzati da bi se spriječilo da entitet Republika Srpska dalje destabilizira region, kao i širenje ruskog imperijalizma na Balkan, kazao je Dejvid Perigru (David Pettigrew), američki profesor filozofije i studija holokausta i genocida:

„Iako pozdravljam objavu preporuke za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, vjerujem da se pristup Bosne i Hercegovine EU treba tretirati i ubrzati kao pitanje restorativne pravde kako bi se popravila šteta ili ispravila nepravda koja je učinjena Bosni.“

Evropski sud za ljudska prava dosljedno je presuđivao da je Dejtonski ustav u suprotnosti sa članom 14. Konvencije o ljudskim pravima. „Ipak, iako su presude Evropskog suda pozivale na demokratske aranžmane bez odlaganja, BiH nije dobila podršku u tom pogledu. Evropska unija nije djelovala dovoljno hitno“, kazao je profesor Petigru. Zbog zastoja koji je nametnuo Dejtonski sporazum, Bosni i Hercegovini je potrebna podrška u procesu ponovnog uspostavljanja poštivanja vladavine prava, poručeno je sa sesije Kruga 99 o temi: "Univerzalni principi i bosanska stvarnost".

Azra Zornić David Pettigrew Krug 99
Fuad Đidić Krug 99 Rezolucija o genocidu u Srebrenici
0 19.05.2024 11:20
Hamza Višća Krug 99 ruski utjecaj
0 12.05.2024 12:11
Odgovorite ljudima Jakob Finci Azra Zornić Vehid Šehić Martin Mikulić
0 27.03.2024 22:08