videoprilog Belme Brigić (Dnevnik 2)

Kovačević: Imovina pripada RS-u; Ademović: O NATO-u možda i na referendumu

Neke teme uvijek posvađaju političare iz Federacije i RS-a. A to su NATO-ov put i državna imovina. Da su ovo pitanja o kojima je godinama nemoguće postići dogovor, potvrdila je još jednom Zajednička komisija za odbranu i sigurnost državnog parlamenta. Tema - zakonodavni okvir i planovi državnih institucija u oblasti odbrane i sigurnosti.

Pitanje državne imovine godinama je tema spora svih politika. Iako su presude Ustavnog suda o ovom pitanju vrlo jasne da imovina pripada državi, iz RS-a niti presude priznaju, niti planiraju odustati od odluka u NSRS-u kojom ovo pitanju pokušavaju staviti u nadležnost entiteta. Da je ovo pitanje, važno potvrđuje i sjednica PIC-a, kojoj je ovo bilo u fokusu rasprave. No, politikama iz RS-a neprihvatljiv je PIC jednako kao i Ustavni sud, a mišljenja druge strane ne uvažavaju. Jasno je to ukazala i današnja sjednica Komisije za odbranu i sigurnost.

 

„Iz perspektive RS-a, imovina pripada RS-u. Naše šume, naše vode, naše rijeke, naše poljoprivredno zemljište i sve ono što su dobra u RS-u - zauvijek će pripadati RS-u. To je ono što smo veoma jasno odredili kao crvenu liniju - i to najozbiljniju crvenu liniju. Ukoliko neko želi i baš insistira na tome da se Bosna i Hercegovina razbija, ja ih onda pozivam da idu u tom pravcu i da nameću bilo šta vezano za imovinu i da na taj način pokušavaju da RS-u otmu ono što joj je pripalo Dejtonskim mirovnim sporazumom. Na osnovu kojeg člana Ustava ove zemlje, na osnovu bilo kojeg aneksa Dejtonskog sporazuma piše da bilo kakav PIC, koji se nigdje ne spominje, može da upućuje bilo šta Parlamentarnoj skupštini?“, “, kazao je zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije Radovan Kovačević (SNSD).

 

 

Član Zajedničke komisije Kemal Ademović (NiP) podsjetio je da poštivanje dejtonskog Ustava znači da treba poštivati njegove institucije: „Visoki predstavnik i Ustavni sud su institucije koje su pozicionirane Ustavom i koje donose te odluke i mi smo u obavezi da ih poštujemo. Ja preferiram da se oko toga dogovorimo i da se donese zakon u Parlamentarnoj skupštini BiH, da riješimo pitanje korištenja državnog zemljišta“.

„Ne treba miješati nadležnosti države sa imovinom. Da je meni da vidim ko smije oštetiti državnu imovinu nekim potpisom“, poručio je predsjedavajući Zajedničke komisije Jasmin Imamović (SDP).

Stavovi suprotni i o pitanju NATO-ovog puta BiH. I sa jedne i sa druge strane dobro poznati i nepromijenjeni.

„Bosna i Hercegovina na osnovu programa i reformi više ne prejudicira sastav u NATO-u nego definiše da jedino postoji saradnja sa NATO-om, da je komisija koja je ranije nosila naziv za NATO integracije na osnovu toga promjenila ime u komisiju za saradnju sa NATO-om“, naveo je Kovačević.

Ademović je istakao kako će konačnu odluku o pristupanju ili nepristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u donijeti organi na nivou BiH, a u konačnici - možda i njeni građani na nekom referendumu, kao što su to uradile neke evropske zemlje.

Razgovarano je i o visokom stepenu korupcije u našoj zemlji. Jedino o čemu su se članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH usaglasili jeste da su korupcija i nerad u državnim institucijama jedan od najvećih problema u našoj zemlji. A mi podsjećamo da je rješavanje ovog problema upravo u njihovim rukama.

federalna.ba

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH Martina Renner
0 05.10.2023 17:33
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH
0 25.09.2023 17:42
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH Federalni radio
0 08.06.2023 17:13
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH
0 12.04.2023 17:11
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH sjednica
0 05.04.2023 14:50