videoprilog Eme Šećović (Federacija danas)

Konferencija glavnih tužilaca u BiH: Prevazići slabosti i unaprijediti efikasnost rada tužilaštava

Godišnja konferencija glavnih tužilaca održana je danas u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u BiH/specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR) i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Učesnicima konferencije obratio se predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija koji je u uvodom obraćanju istakao opredijeljenost VSTV-a BiH za definisanjem budućih pravaca djelovanja kako bi se prevazišle utvrđene slabosti i unaprijedila efikasnost i kvalitet rada tužilaštava.

-Cilj svih nas danas ovdje prisutnih mora biti usmjeren na jačanje integriteta, nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, što su ključni preduslovi za institucionalno suprotstavljanje svim oblicima kriminala, a posebno organizovanog kriminala i korupcije - naglasio je Lagumdžija.

Izrazio je uvjerenje da se zajednički može osigurati da bh. pravosuđe bude u svakom momentu spremno odgovoriti svim potrebama građana, kao neophodan korak ka konačnom cilju – jačanju vladavine prava i osiguravanju vidljive pravne sigurnosti za svakog građanina naše zemlje.

Obraćajući se glavnim tužiocima i drugim učesnicima konferencije, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler je rekao da sa velikom zabrinutošću prate nedavne jednostrane aktivnosti rukovodstva Republike Srpske sa pozivima na povlačenje nadležnosti BiH, uključujući i u oblasti pravosuđa.

-Riječ je o koracima u pravcu eskalacije suprotno interesima građana Bosne i Hercegovine i na štetu perspektive Bosne i Hercegovine za napredak na evropskom putu. Broj pravosnažnih presuda u predmetima visokog profila i dalje je alarmantno nizak. Od svih agencija za provođenje zakona, niti jedna nije podnijela Tužilaštvu BiH niti jednu prijavu o korupciji na visokom nivou, što je alarmantno. S druge strane, tu su opipljivi rezultati u istragama u predmetima organizovanog kriminala proisteklih iz korištenja aplikacija SKY/ANOM, s tim da navode u predmetima korupcije treba rješavati na podjednako proaktivan način - rekao je Sattler.

Potrebno je više uraditi na procesuiranju predmeta izbornih prevara jer je to, istakao je, ključno za vraćanje povjerenja građana u izborni proces. Također je neophodno uraditi više na procesuiranju slučajeva negiranja genocida.

-Dvije godine nakon izmjena Krivičnog zakona, još uvijek nema optužnica, dok se istovremeno nastavlja negiranje i trivijalizacija ratnih zločina - podvukao je Sattler.

Šef Misije OSCE-a u BiH Brian Aggeler je u svom uvodnom obraćanju istakao da sveobuhvatni programi Misije OSCE-a, usmjereni na praćenje suđenja i sektora pravde, ukazuju na trajne slabosti u funkcionisanju krivičnopravnog sistema, u svim fazama postupka.

U kontekstu otklanjanja ovih i drugih slabosti naglasio je značaj uloge tužilaca u očuvanju i jačanju vladavine prava i osnovnih prava svih građana BiH te pozvao sve tužioce da se uhvate u koštac s problemom nekažnjivosti, demonstrirajući pri tome hrabrost, posvećenost i integritet. 

Tokom konferencije predstavljeni su rezultati rada tužilaštava ostvareni u prošloj godini, kao i pokazatelji koji upućuju na određene trendove u radu tužilaštava, sa posebnim osvrtom na korupciju i organizovani kriminal, te je u tom kontekstu prezentirana revidirana metodologija Evropske unije za evidenciju krivičnih predmeta za najteža krivična djela i krivična djela iz visokog nivoa iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije. Također, razmotreno je pitanje imenovanja i odgovornosti nosilaca tužilačke funkcije te važnost transparentnosti za tužilački sistem.

Tokom konferencije predstavljeni su nalazi i preporuke Misije OSCE-a u BiH koji se odnose na upravljanje postupkom u složenim predmetima, kao i saznanja iz monitoringa Misije OSCE-a u BiH o procesuiranju krivičnih djela koja ugrožavaju ispravnost i integritet izbornog procesa.

Zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Hajro Pošković predstavio je izvještaj Sekretarijata VSTV-a BiH o ostvarenim rezultatima i budućim koracima u segmentu rada tužilaštava, saopćeno je iz VSTV-a BiH.

federalna.ba/Fena

VSTV BiH
VSTV BiH Mreža
0 18.06.2024 22:02
VSTV BiH VSTV Halil Lagumdžija Davor Bunoza
0 04.06.2024 19:52
VSTV BiH VSTV budžet Halil Lagumdžija kolaps
0 04.06.2024 17:18
VSTV BiH zakon Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 17.05.2024 12:54