Komšić i Bećirović uputili Predsjedništvu BiH zakon o državnoj imovini

Prijedlog zakona o državnoj imovini Bosne i Hercegovine upućen je u zvaničnu proceduru Predsjedništvu BiH. Prijedlog su uputili član Predsjedništva Denis Bećirović i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Iz kabineta predlagača poručeno je da se na pripremi ovog zakona radilo više od šest mjeseci, da je na njemu radio stručan tim, vodeći računa o tome da se politika odvija u okvirima Ustava i zakona Bosne i Hercegovine te Poslovnika o radu državnih organa.

„Prema članu 8 predloženog zakona o državnoj imovini, Bosna i Hercegovina je nosilac prava vlasništva na cjelokupnoj državnoj imovini. Entiteti i drugi nivoi vlasti u BiH mogu koristiti i upravljati onu državnu imovinu koja im je potrebna za vršenje njihovih pojedinačnih nadležnosti u mjeri u kojoj su ovlašteni ovim zakonom ili nekim drugim zakonom koji donese Parlamentarna skupština BiH“, , kazao je Bećirović.

federalna.ba

Državna imovina Zakon o državnoj imovini Predsjedništvo BiH Denis Bećirović Željko Komšić
Denis Bećirović Stuart Peach
0 28.11.2023 11:49
Predsjedništvo BiH rotacija Zajednički štab Oružanih snaga BiH
0 27.11.2023 12:08
vojni kamp Bitka za odbranu Predsjedništva RBiH Željko Komšić
0 25.11.2023 21:56
Denis Bećirović Bitka za odbranu Predsjedništva RBiH Dan državnosti Bosne i Hercegovine
0 25.11.2023 19:35