Prilog: Sanela Hodžić

KCUS-liste čekanja su stvarnost, na Radiologiji trenutno čeka 8.900 pacijenata

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu održana je konferencija za novinare na kojoj se govorilo o elektronskom naručivanju za preglede u Kantonu Sarajevo, objavljenim listama čekanja pacijenata na web stranici KCUS-a, ali i drugim aktuelnim temama. Rečeno je da se ova zdravstvena ustanova suočava s brojnim izazovima, ali da su neke stvari popravljene dolaskom novog menadžmenta.

 

Prije tri mjeseca Klinički centar Univerziteta u Sarajevu uveo je sistem elektronskog naručivanje pacijenata, a na zvaničnoj web stranici ustanove objavljene su i liste čekanja na svim klinikama. Pacijenti su time pošteđeni dodatnog napora i samostalnog zakazivanja termina, ali to nije način smanjenja lista čekanja, kaže v.d. generalnog direktora KCUS-a Alen Pilav:

“Ovo nije način smanjivanja liste čekanja, nego da se pokaže transparentno da nema “štimanja” termina. Liste čekanja su stvarnost i one su takve kakve jesu. Radimo sve da smanjimo liste čekanja.”

 

Najveća lista čekanja je na Klinici za radiologiju, gdje trenutno čeka 8.900 pacijenata, a termini su zauzeti do kraja godine.

 

„Urađeno je mnogo da se smanje liste čekanja na Radiologiji. To je urađeno tako što je veliki broj zdravstvenih radnika radio prekovremeno, uz kompletnu podršku naših nemedicinskih radnika. Na taj način smo smanjili liste čekanja. Radila se skoro svaka subota i nedjelja od nove godine", rekao je Pilav.

 

Da bi se olakšao takozvani put pacijenta ali i kvalitetnija komunikacija među zdravstvenim ustanovama, pacijenti će imati jednostavniji sistem uputnica, odnosno elektronsko zakazivanje ljekarskih specijalističkih pregleda, o čemu govori dr. Vanis Dujso, koordinator aktivnosti uvođenja E-uputnica:

„Pacijent koji dobije jednu uputnicu za specijalistički pregled ta uputnica pokriva u suštini cjelokupno njegovo liječenje u periodu u trajanju od šest mjeseci, tako da nema potrebe da za svaki kontrolni pregled ponovo ide svom ljekaru porodične medicine, da ponovo uzme uputnicu i da se vraća.“

 

Šef Klinike za nefrologiju Damir Rebić kazao je da se bilježi povećan broj transplantacija, naglašavajući da su 4 obavljene samo u proteklih 20-ak dana. To, kako kaže, nije dovoljno, jer trenutno je 248 pacijenata na federalnoj listi čekanja:

„Sa ovako malim brojem transplantacija sigurno nećemo uspjeti. Tu nam veliku pomoć pruža Donorska mreža BiH, i evo i mi sad s ovog mjesta širimo taj apel prema stanovništvu, da je stvarno grijeh pokopati organe ukoliko imamo nekog već moždanog mrtvog pacijenta.“

 

U proteklom periodu nije se vodilo računa o zadržavanju kadra i specijalizacijama, ali ni o tome koliko ljekara i medicinskog osoblja odlazi u penziju. Na ovaj problem ukazao je Sanko Pandur, v.d. direktora Discipline za nauku i nastavu.

 

“Tako da u narednih pet godina u penziju odlazi 145 ljekara, ali o tome se trebalo misliti prije 7-8 godina. Današnji menadžment suočen je i s tim problemom”, rekao je Pandur i otkrio da će se intenzivno raditi na saradnji sa Medicinskim fakultetom, te sa inozemstvom.

 

Među problemima s kojima se susreću na KCUS-u je i nabavka lijekova, pa je tako zbog nedostatka citostatika privremeno obustavljeno pružanje terapija onkološkim pacijentima. 

KCUS liste čekanja