Karađoz-begova džamija

Karađoz begova džamija najveća je i jedna od najljepših džamija u Hercegovini a nalazi se u Mostaru. Izgrađena je 1557-1558, godine prema nacrtima poznatog osmanlijskog arhitekte Mimara Sinana. Nadzornik i glavni donator bio je mostarac Muhamed beg Karađoz, brat osmanlijskog vezira Rustem paše. On je takođe bio i nadzornik na gradnji starog mosta u Mostaru.Bio je veliki dobrotvor  tako da je pored džamije napravio i medresu, tri mekteba, imaret, musafirhanu i tri mosta. Za izdržavanje svojih vakufa ostavio je 42 dućana u mostarskoj čaršiji. Ovi dućani su izdavani u najam a novac ostvaren ovim putem išao bi za izdržavanje njegovih zadužbina. Karađoz begova džamija u Mostaru spada u red malog broja džamija sa očuvanim originalnim slikarstvom. Slikani slojevi se često preklapaju jedni preko drugih, od prvobitnih arabeski do kasno osmanskog baroka. Utvrđeno je da džamija sadrži četiri različita slikana sloja iz raznih perioda, tj. da je svakih 100-150 godina bila ukrašena motivima. Tokom restauracije starog mosta i mostarske čaršije od 2002.-2004. godine obnovljena i restaurirana je i džamija Karađoz bega tako da su na unutrašnjosti džamije ostavljena da se preklapaju i dopunjuju sva četiri.

Autor Himzo Mihaljević

dokumentarni program dokumentarni film
U sjeni minareta dokumentarni film
0 24.01.2022 14:59
Ljubav oko svijeta dokumentarni film
0 04.11.2021 19:36
Janet Jackson dokumentarni film
0 08.09.2021 13:14
Zvono Zvono - priča o umjetnosti dokumentarni film Dokumentarni četvrtak
0 17.06.2021 22:00
Dokumentarni četvrtak dokumentarni film Almir Almir Imširević Nedžad Begović
0 20.05.2021 21:23
radio Federalni radio Radio Federacije BiH dokumentarni program Mirsad Tukić
0 06.05.2021 12:46