videoprilog Alema Dedića (Federacija danas)

Kape, bunde, rukavice i kaputi postali su obavezna zimska oprema za studente

Fakulteti u Bihaću koriste različite energente za grijanje. Oni fakulteti na kojima se koristi ugalj, drvo i lož ulje ranije su nabavili energente i nastavni proces se odvija nesmetano. S druge strane, Tehnički, Pedagoški i Fakultet zdravstvenih studija se griju na pelet koji još nisu nabavili putem procesa javnih nabavki.

Iako proizvođači tvrde da peleta ima, na poziv za javne nabavke se ne javljaju. Kape, bunde, rukavice i kaputi postali su obavezna zimska oprema za studente bihaćkog Tehničkog fakulteta, čiji su studenti prije nekoliko dana ipak prešli na online nastavu.

"S tim da će nastava u laboratorijama koja zahtjeva vježbe odvijati ovdje u prostorijama mi ćemo pokušati sa grijalicama zagrijati to. Obzirom da nemamo upravni odbor možemo raspisati do 20.000 maraka, raspisali smo dva puta nije se niko javio, ovo je treći put. Za sad imamo pet zainteresiranih ponuđača pa ćemo vidjeti. Nadamo se da ćemo dobiti bar količinu koja je predviđena tenderom", istakao je Atif Hodžić, dekan Tehničkog fakulteta u Bihaću. 
Iako nisu nabavili pelet na Pedagoškom, a ni na Fakultetu zdravstvenih studija, ipak su pronašli način za odvijanje nastave u učionici.

"S obzirom da je Biotehnički fakultet u blizini od njih smo pozajmili dvije učionice u kojima smo organizirali veće studijske grupe. Na samom fakultetu tj. zgradi koja se ne grije obezbijedili smo 4 učionice sa po 2 konvektora gdje možemo smjestiti veće grupe i neke kabinete, tj. učioničku nastavu smo prebacili u kabinetsku gdje su manje grupe studenata od 5 do 10", navodi Vildana Pečenković, dekanesa Pedagoškog fakulteta u Bihaću.

"Za Fakultet zdravstvenih studija, vidjet ćemo šta će dekan delegirati ali najava je da bi oni ipak kao većina ljudi ostali uživo na nastavi jer je to fakultet koji je najnovijeg datuma. Zgrada je novija, toplinski izolirana i sa malo energije koja se može grijalicama postići mogu se osigurati minimalni uslovi", istakao je rektor Univerziteta u Bihaću Fadil Islamović.

Problem javnih nabavki na Bihaćkom univerzitetu nije vezan samo za energente nego i za sve ostalo. Naime, za javne nabavke preko 20.000 maraka saglasnost mora dati Upravni odbor, kojeg Univerzitet u Bihaću nema.

federalna.ba

Bihać fakulteti grijanje