Kanton Sarajevo uspostavio Katalog metapodataka za upravljanje prostornim podacima
(Izvor: Fena/Kanita Aliagić)

Kanton Sarajevo uspostavio Katalog metapodataka za upravljanje prostornim podacima

Katalog metapodataka za upravljanje prostornim podacima Kantona Sarajevo danas je zvanično predstavljen, a izrađen je u sklopu projekta "Urbana transformacija Sarajeva (UTPS)“ s ciljem da osigura podršku institucijama KS kako bi inovirale i unaprijedile sistem urbanog planiranja.

Premijer KS Nihad Uk je izrazio zadovoljstvo time što Kanton Sarajevo postaje prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je implementirao savremeni Katalog metapodataka, koji ima važnu ulogu u usklađivanju infrastrukture prostornih podataka sa standardima EU, što je značajan korak prema članstvu u EU.

- Uspostava Kataloga metapodataka KS i povezanih digitalnih sistema ključni je korak ka efikasnom i transparentnom upravljanju prostornim podacima KS, što i jeste jedan od ključnih strateških ciljeva Vlade KS. Katalog će osigurati efikasne, sigurne i visokokvalitetne javne usluge u skladu s načelima digitalizacije i digitalne transformacije - rekao je premijer Uk.

Katalog metapodataka kreiran je u skladu sa EU direktivom INSPIRE, koja promoviše transparentnu i olakšanu razmjenu geopodataka, te Zakonom o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH.

Odlukom Vlade KS, Zavod za planiranje razvoja KS predvodi uspostavu i rad Kataloga metapodataka, a direktor Zavoda Faruk Muharemović je naveo da Katalog sadrži informacije o izvorima prostornih podataka, olakšavajući njihovo otkrivanje, pregledanje, korištenje i dijeljenje.

- Do sada je u Katalog integrirano preko 200 metapodatkovnih zapisa koji opisuju prostorne podatke Kantona Sarajevo, a u narednom periodu se očekuje kontinuiran unos i ažuriranje od strane relevantnih institucija – naveo je Muharemović.

Katalog će sadržavati postojeće metapodatke svih relevantnih organa uprave, institucija i javnih preduzeća te nove podatke i informacije koje se mogu direktno unositi i ažurirati.

- Na taj način će vlasnicima metapodataka biti omogućen moderan i koherentan sistem upravljanja metapodacima. Dodatno, biće centralizovani metapodaci više institucija, što će u konačnici olakšati korisnicima da pronađu željene podatke - pojasnio je Muharemović.

Katalog metapodataka Kantona Sarajevo je povezan sa centralnim Katalogom metapodataka infrastrukture prostornih podataka (IPP) Federacije BiH, a to znači da se vrši preuzimanje svih metapodatkovnih zapisa iz Kataloga metapodataka KS u centralni katalog metapodataka IPP FBiH.

Osim toga, po riječima Muharemovića, napori su usmjereni i na stvaranje sveobuhvatne digitalne arhive, a predanost poticanju tehnološki napredne zajednice dovela je do razvoja platforme 'WebCity'.

Ovaj značajan iskorak u digitalizaciji dio je projekta „Urbana transformacija Sarajeva (UTPS)”, koji finansira švicarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO). UTPS konzorcij, koji čine Urbaplan, Helvetas i Enova, odigrao je ključnu ulogu u pružanju podrške uspostavi Kataloga metapodataka KS.

Predstavnica konzorcija UTPS Ajla Dorfer je kazala da se Kanton Sarajevo može pohvaliti novim Katalogom metapodataka i digitalnom arhivom, ključnim elementima projektnog trećeg radnog paketa pod nazivom ‘Digitalni prostorni informacioni sistemi – platforma metapodataka.

Uz ovaj radni paket, konzorcijum UTPS je identifikovao još tri ključna radna paketa, od kojih će dva biti finalizirana do kraja ove godine, a to su Radni paket "Zelene površine i koridori” i Radni paket "Urbana mobilnost”.

federalna.ba/Fena

katalog megapodataka Nihad Uk Vlada KS
Dino Mustafić Fasada Vlada KS Narodno pozorište Sarajevo
0 16.02.2024 11:09
Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kanton Sarajevo Admir Šuvalić Nihad Uk kolektivni ugovor
0 09.02.2024 17:21
Vlada KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
0 02.02.2024 11:34